Koumák pro druháky - pracovní sešit (čj, matematika,člověk a jeho svět atd.)

Koumák pro druháky - pracovní sešit  (čj, matematika,člověk a jeho svět atd.)
Kód: 113-206
Produktové číslo: 9788073582593
Nakladatelství: DIDAKTIS
Autor: Petra Adámková, Petra Havelková, Karla Indrová, Jitka Kysilková a kol.
Kategorie: ČESKÝ JAZYK
Vaše cena:249,00 Kč
226,36 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

Popis

Počet stran: 184 Formát: A4 Vazba: sešit Pracovní sešit Koumák pro druháky je vhodným doplňkem k běžným učebním materiálům pro vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace a lze ho využít jak ve výuce, tak i ve volném čase. Obsahuje komplexnější a náročnější úlohy, které jsou vhodné pro bystré a zvídavé děti jako nástavba k běžným úlohám a koncipované tak, aby dětem dávaly smysl, bavily je a byly pro ně výzvou. V úlohách děti získají nové informace k probíraným tématům, uplatní složitější myšlenkové operace, mohou rozvíjet svůj potenciál, dovednosti i volní vlastnosti, jako je trpělivost či systematičnost. Součástí sešitu je velké množství logických úloh, šifer, rébusů, samoopravných úloh s tajenkami, vícekrokových úloh a úloh, v nichž děti musí zohlednit více kritérií apod. Pracovní sešit se skládá ze čtyř částí: I. Zajímavé čtení, které čtením rozhodně nekončí: **deset mezipředmětových bloků, tj. výchozích textů s úlohami z oblasti prvouky, matematiky i češtiny propojenými a motivovanými tématem výchozího textu, **zařazeny sem jsou i úlohy na porozumění textu, práci s informacemi, rozvoj postřehu, logického myšlení a jazykového citu, **úlohy jsou primárně využitelné v hodinách prvouky, ale vzhledem ke svému komplexnímu charakteru se uplatní i v jiných předmětech. II. Čeština, která ti dá asi zabrat: **doplňkové úlohy z českého jazyka postupující podle tematického plánu učebnic pro 2. ročník, **obsahuje celkem devět témat (např. slovo a slovní význam, párové souhlásky, věta jednoduchá a souvětí), **úvodní a závěrečné opakování, zásobník slohových úloh a hrátky s jazykem – sadu netradičních úloh k rozvoji lingvistického nadání, **zařazeny jsou sem komplexní úlohy, které nepracují jen s izolovanými slovy či větami, ale jsou zasazeny do širšího kontextu zábavného příběhu, takže děti jsou při práci nuceny brát v úvahu nejen formu, ale také obsah – používají tedy jazyk především jako nástroj komunikace, **jsou zde i úlohy podporující tvořivost a volnou tvorbu dětí. III. Matematika, která ti dá asi zabrat: **doplňkové úlohy z matematiky postupující podle tematického plánu učebnic pro 2. ročník, **obsahuje celkem deset témat (např. sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení dvěma až pěti, osově souměrné obrazce), **závěrečné opakování a matematické a logické hrátky – sadu netradičních úloh k rozvoji matematických dovedností, logického myšlení, prostorové představivosti, postřehu atd., **zařazeny sem jsou komplexní úlohy, které nepracují jen s izolovanými příklady, ale zasazují učivo do složitějšího situačního kontextu, takže děti musejí zohlednit řadu podmínek či vytřídit z řady údajů ty, které jsou pro danou úlohu podstatné. IV. Zdánlivě obyčejné věci pod drobnohledem: **čtyři tematické projekty – sady úloh, jejichž prostřednictvím děti nahlížejí na jedno téma z různých úhlů a objevují netušené informace, **součástí projektů jsou i náměty na tvořivou činnost či jednoduché experimenty, **tuto část lze nejlépe využít v hodinách prvouky. Publikace je vhodná pro: **bystré, zvídavé a mimořádně nadané děti ve 2. ročníku základní školy, které potřebují hodně podnětů, náročné úkoly a výzvy a pro které je tempo třídy příliš pomalé, **mimořádně rozumově nadané děti integrované v běžných třídách, případně sdružené do speciálních skupin, **vyučující 2., případně i 3. ročníku základní školy, kteří mají ve třídě jedno nebo více dětí, jež jsou v učení napřed a v hodinách se nudí, **rodiče zvídavých a bystrých dětí, které chtějí objevovat nové věci, rády luští a mají hlavu plnou složitých otázek.

Specifikace

ROČNÍK ZŠ 2. ROČNÍK
Autor Petra Adámková, Petra Havelková, Karla Indrová, Ji

S tímto zbožím kupují

Koumák pro třeťáky - pracovní sešit (čj, matematika,člověk a jeho svět atd.)
Kód: 113-345

Koumák pro třeťáky - pracovní sešit (čj,…

Vaše cena:249,00 Kč
226,36 Kč bez DPH
Pravítko 30 cm
Kód: 6000-600503

Pravítko 30 cm

Vaše cena:9,00 Kč
7,44 Kč bez DPH
Tvrdé a měkké slabiky pro 2.ročník ZŠ - pracovní sešit (dě,tě,ně,bě,pě,vě,mě)
Kód: 3000-252

Tvrdé a měkké slabiky pro 2.ročník ZŠ - pracovní…

Vaše cena:30,00 Kč
27,27 Kč bez DPH
Počítáme zpaměti 2 - pracovní sešit pro 2. a 3.ročník ZŠ
Kód: 11-859

Počítáme zpaměti 2 - pracovní sešit pro 2. a 3.ročník ZŠ

Vaše cena:41,00 Kč
37,27 Kč bez DPH
Metodický průvodce učebnicí Já a můj svět 2.ročník ZŠ
Kód: 19-277

Metodický průvodce učebnicí Já a můj svět 2.ročník ZŠ

Vaše cena:99,00 Kč
90,00 Kč bez DPH
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění