Přehled české gramatiky (tabulka 4xA5)

Přehled české gramatiky (tabulka 4xA5)
Kód: 400-0022-1
Produktové číslo: 9788087020883
Nakladatelství: KUPKA PETR
Autor: Petr Kupka
Kategorie: ČESKÝ JAZYK
Vaše cena:49,00 Kč
42,61 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

Popis

Počet stran: 10 Formát: skládačka A5 Ucelený přehled české gramatiky vhodný pro studenty základních i středních škol. ** pravopis, tvarosloví, skladba ** přehledně graficky členěno do tabulek ** navíc 2 strany vzorů podstatných a přídavných jmen KAPITOLY: - Pravopis - Vyjmenovaná slova, Psaní ú/ů, Psaní i(í)/y(ý) u přejatých slov, Zdvojené souhlásky, Odvozeniny -ský, -ství, -stvo, Slova s předponami s(e)-, z(e)-, vz-, Předložky z(ze), s(se), Psaní ě/je, mě/mně, Psaní velkých písmen, Psaní zkratek a značek; - Obohacování slovní zásoby, Význam slov, - Tvarosloví - Slova ohebná: Podstatná jména, Přídavná jména, Zájmena, Číslovky, Slovesa; Slova neohebná: Příslovce, Předložky, Spojky, Částice, Citoslovce; Skladba - Druhy vět, Stavba věty, Základní větné členy, Rozvíjející větné členy, Souvětí, Zvláštnosti větného členění, Přímá řeč, Čárka ve větě

Specifikace

Váha 0.048 kg
ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Autor Petr Kupka

S tímto zbožím kupují

Pravopisné pětiminutovky pro 7.ročník ZŠ a VG
Kód: 11-133

Pravopisné pětiminutovky pro 7.ročník ZŠ a VG

Vaše cena:58,00 Kč
52,73 Kč bez DPH
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění