Občanský a společenskovědní základ - SOCIOLOGIE / MÉDIA učebnice

Kód: 149-81
Produktové číslo: 9788074021480
Nakladatelství: COMPUTER MEDIA
Autor: Tereza Köhlerová, Jan Závodný Pospíšil, Lucie Sára Závodná
Kategorie: SPOLEČENSKÉ VĚDY
Vaše cena:220,00 Kč
200,00 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

Popis

Formát: A4 Počet stran: 92 Doložka MŠMT Bestseller Vazba: Brožovaná Katalog požadavků ke státní maturitní zkoušce: Člověk a společnost . Titul z edice Občanského a společenskovědního základu se zaměřením na sociologii a média. Učebnice se zabývá dvěma okruhy občanského a společenskovědního základu, a to problematikou sociologie a dále médii a jejich vlivu na člověka. Témata celku sociologie se věnují vymezení nauky a základních pojmů sociologie, struktuře společnosti a procesu socializace člověka. Seznamuje také s problematikou rodiny a věnuje se rovněž vztahu člověka, kultury a přírody; procesu integrace člověka v kultuře dané společnosti. Celek zaměřený na média poměrně úzce souvisí s celkem předchozím. Média a reklama provázejí v současné společnosti člověka na každém kroku; je proto vhodné naučit se jim rozumět, umět si informace třídit a ověřovat si je z více zdrojů. Seznámí vás s problematikou komunikačního procesu, médii jako takovými, mediálními celky a žurnalistickými žánry. Poměrně podrobně se tato část učebnice věnuje masmédiím a novým médiím, zejména pak těm, která jsou založena na internetových technologiích. Výuka pokrývá tato témata: SOCIOLOGIE: 1. Sociologie jako věda (Vznik sociologie a její postavení v systému věd; Předmět sociologie a metody jejího zkoumání; Významní představitelé sociologického myšlení) 2. Člověk a společnost (Tradiční a moderní společnost; Postmoderní společnost; Společenské procesy a změny; Globalizace; Sociální hnutí; Sociální norma a deviantní chování) 3. Člověk jako součást sociálních útvarů (Sociální seskupení a sociální skupiny; Vznik a dynamika malé sociální skupiny; Komunita, dav a kolektivní jednání) 4. Rodina (Rodina, její funkce a typy; Socializace člověka/Gender; Krize rodiny) 5. Struktura společnosti (Nerovnost ve společnosti; Sociální stratifikace - rozvrstvení; Sociální status a mobilita) 6. Kultura a společnost (Člověk, příroda a kultura, Kultura, její druhy a funkce; Masová kultura; Multikulturní společnost) MÉDIA: 1. Komunikace (Pojem komunikace; Komunikační proces; Historie komunikace; Masová komunikace) 2. Žurnalistika (Žurnalistika; Kdo je to žurnalista?; Zdroje žurnalistických informací) 3. Typy mediálních obsahů (Mediální obsahy a jejich žánry; Zpravodajství; Publicistika; Ostatní druhy mediálních obsahů) 4. Média (Podstata a význam médií; Funkce médií; Veřejnoprávní a soukromá média; Tištěná média; Elektronická média) 5. Média v zábavě, reklamě a společnosti (Média a zábava; Média a reklama; Média a společnost; Současná reklama). 6. Vliv, omezení a nebezpečí médií (Vliv médií; Média a vládní moc; Vliv médií na děti a jejich vývoj; Stereotypy a předsudky v médiích). 7. Regulace médií (Regulace a kontrola médií; Média pro veřejnou službu; Legislativní úprava médií; Autoregulace neboli vnitřní regulace médií; Etika v žurnalistické práci; Svoboda slova). 8. Nová média (Elektronická média; Internet jako prostor pro „submédia“; Problémy internetové komunikace). __________________________________________________________ Publikace je celobarevná, učivo témat doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z historie sociologie a médií. Špičková kvalita tisku, grafické zpracování a úprava. Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování. Učebnice plně odpovídá katalogu požadavků ke státní maturitě a osnovám tématu Právo ze vzdělávacího programu RVP - Občanský a společenskovědní základ.

Specifikace

Váha 0.328 kg
ROČNÍK STŘEDNÍ ŠKOLY
Autor Tereza Köhlerová, Jan Závodný Pospíšil, Lucie Sár
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění