Matematika pro SŠ - 7.díl A - Analytická geometrie v rovině - učebnice

Matematika pro SŠ - 7.díl A - Analytická geometrie v rovině - učebnice
Kód: 113-0321
Produktové číslo: 9788073582364
Nakladatelství: DIDAKTIS
Autor: Jan Vondra
Kategorie: MATEMATIKA
Vaše cena:199,00 Kč
180,91 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

Popis

Počet stran: 88

Formát: A4

Vazba: brožovaná

Sedmý díl učebnicové řady je rozčleněn na dvě části. Část A nabízí podrobný přístup k oblasti matematiky, která je jako jedna z mála pro žáky střední školy zcela nová – věnuje se analytické geometrii v rovině.

Velmi podrobně zpracovaná středoškolská učebnice. Je koncipována tak, aby s ní žák mohl pracovat i jako samouk a vlastním tempem. Přispívá k tomu důkladný strukturovaný výklad jdoucí krok po kroku, doplněný velkým množstvím řešených úloh s komentáři k řešení.

První celek žáky postupně seznamuje s pojmy kartézská soustava souřadnic, souřadnice bodu, vektor a jeho souřadnice, operace s vektory. Dále je obsahem tohoto celku popis přímek pomocí jejich rovnic a velká pozornost je věnována i určování vzájemné polohy útvarů a metrickým vlastnostem, tj. výpočtu odchylek a vzdáleností.

Druhý celek se zabývá kuželosečkami. Toto učivo, které není obsahem RVP pro střední odborné vzdělávání, ale i přesto je na mnoha školách vyučováno. Kuželosečky jsou zde popsány pomocí rovnic jako množiny bodů v rovině. Část každé kapitoly je věnována polohovým úlohám bodů, přímek a kuželoseček.

Učebnicovou sadu Matematika pro střední školy – 7. díl tvoří dvě části:

část A – Analytická geometrie v rovině:

* zabývá se podrobně vektory, rovnicemi přímek a polohovými i metrickými úlohami v rovině, přehledně zpracovává kružnice, elipsy, hyperboly a paraboly,

* vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání pro obory L0, M a z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia,

Publikace je vhodná pro:

* studenty a učitele na gymnáziích, středních průmyslových a středních odborných školách s vyšší hodinovou dotací, a to i pro samostudium,

* maturanty k přípravě na maturitní zkoušku,

* uchazeče vysokých škol k přípravě na přijímací zkoušku.

Učebnicová řada je sestavena v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a odpovídá také požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání.

část B – Analytická geometrie v prostoru:

* přehledně zpracovává učivo z oblasti analytické geometrie v prostoru (mj. polohové úlohy v prostoru či vzdálenost bodu, přímek a rovin v prostoru) a její součástí je i kapitola věnovaná kulové ploše,

* najde využití zejména v seminářích na vybraných středních průmyslových školách a gymnáziích.

Specifikace

Váha 0.26 kg
ROČNÍK STŘEDNÍ ŠKOLY
Autor Jan Vondra
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění