Interaktivní učebnice ČJ - II.díl hláskosloví

Kód: 308-31
Produktové číslo: 9788087295267
Nakladatelství: D + H NAKLADATELSTVÍ
Autor: Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová
Kategorie: ČESKÝ JAZYK
Vaše cena:1.585,00 Kč
1.440,91 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

Popis

Představujeme Vám zcela unikátní interaktivní učebnice českého jazyka, které jsou postaveny na využívání aktivních forem učení při osvojování českého jazyka (dětem nejsou předkládány hotové poznatky, ale na základě svého bádání, experimentování, manipulace, porovnávání, třídění atp. samy nové poznatky vyvozují a ověřují si jejich správnost). Vzdělávací obsah je rozdělen do jednotlivých okruhů – ke každému okruhu je přiložen metodický list (který nastiňuje možnosti konkrétního využití přiložených pomůcek), pokyny pro děti (podle kterých mohou samostatně postupovat), soubor pomůcek (většinou vizuálních, ale i trojdimenzionálních, manipulativních), zalaminovaná zjednodušená gramatická pravidla a pracovní listy (ke kopírování). Součástí jsou i kontrolní karty, které dětem umožňují okamžitou zpětnou vazbu i bez přímé účasti pedagoga. Z hlediska obsahu se jedná o učebnice, které přinášejí průřez učivem českého jazyka (jazykové výchovy) na 1. i 2. stupni základních škol v souladu s rámcovým vzdělávacím programem ZŠ a očekávanými výstupy. Interaktivní učebnice - zejména díky využívání vlastní aktivity dětí, multisenzoriálního přístupu, snaze o zestručnění a zpřehlednění - usnadňují dětem nejen fázi osvojování, které se tak stává důkladnější, ale napomáhají i pohotovějšímu vybavení a aplikaci správného pravidla a v neposlední řadě i rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku. Obsah II. dílu: ** hlásky, slabiky, slova ** hranice slov v písmu ** dělení hlásek ** délka samohlásek - součástí je bzučák pro snadnější rozlišování délek samohlásek ** pravopis ú – ů - součástí je plastová pomůcka k pravopisu ú/ů ** pravopis i/y po tvrdých a měkkých souhláskách - součástí je plastová pomůcka Tabulka souhlásek a hmatová destička pro rozlišování měkkých a tvrdých slabik

Specifikace

Váha 1.628 kg
Autor Hana Žáčková, Drahomíra Jucovičová
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění