Fyzika pro gymnázia - Mechanické kmitání a vlnění (kniha+CD)

Kód: 932-1007-1
Produktové číslo: 9788071964681
Nakladatelství: PROMETHEUS
Autor: Oldřich Lepil
Kategorie: FYZIKA
Vaše cena:130,00 Kč
118,18 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

Popis

Počet stran: 86 Formát: A5 Vazba: brožovaná Součástí učebnice Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění je CD, které kromě rozšiřujícího učiva, teoretických a laboratorních cvičení obsahuje i historické poznámky, slovníček pojmů a více než 20 interaktivních animací týkajících se kmitání a vlnění. Pro názornější pochopení dějů, které vznikají při kmitání, jsou zařazeny na CD i simulační modely kmitání oscilátorů v programech MS Excel a OpenOffice Calc. Jednoduché modely jsou připraveny ve verzích pro uvedené programy a tvoří základ, s nímž může uživatel dále pracovat podle vlastního uvážení a zájmu. OBSAH: ÚVOD 1 KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU 1.1 Kmitavý pohyb 1.2 Harmonické kmitání 1.3 Rychlost a zrychlení kmitavého pohybu 1.4 Fáze kmitavého pohybu 1.5 Složené kmitání 1.6 Dynamika kmitavého pohybu 1.7 Kyvadlo 1.8 Tlumené kmitání mechanického oscilátoru 1.9 Nucené kmitání mechanického oscilátoru Shrnutí učiva 1. kapitoly 2 MECHANICKÉ VLNĚNÍ 2.1 Vznik a druhy vlnění 2.2 Rovnice postupného vlnění 2.3 Interference vlnění 2.4 Odraz vlnění v řadě bodů. Stojaté vlnění 2.5 Vlnění v izotropním prostředí Shrnutí učiva 2. kapitoly 3 ZVUKOVÉ VLNĚNÍ 3.1 Zdroje zvuku 3.2 Šíření zvuku. Rychlost zvuku 3.3 Vlastnosti zvuku 3.4 Hlasitost a intenzita zvuku 3.5 Ultrazvuk a infrazvuk Shrnutí učiva 3. kapitoly Výsledky úloh Rejstřík Obsah CD: R1 KMITÁNÍ MECHANICKÉHO OSCILÁTORU R1.1 Složené kmitání kmitavých pohybů se stejnou frekvencí složek R1.2 Složené kmitání kmitavých pohybů s různou frekvencí složek R1.3 Složené kmitání navzájem kolmých kmitavých pohybů R1.4 Harmonická analýza kmitání R1.5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru R1.6 Tlumené kmitání mechanického oscilátoru R1.7 Rezonance mechanického oscilátoru R2 MECHANICKÉ VLNĚNÍ R2.1 Chvění mechanických soustav R2.2 Odraz a lom vlnění R2.3 Ohyb vlnění R3 ZVUKOVÉ VLNĚNÍ R3.1 Hudební akustika R3.2 Zdroje zvuku v hudební akustice R3.3 Fyziologická akustika R3.4 Dopplerův jev Výsledky úloh TEORETICKÁ CVIČENÍ Cvičení 1 - Kinematika kmitavého pohybu Cvičení 2 - Dynamika kmitavého pohybu Cvičení 3 - Mechanické vlnění Výsledky úloh LABORATORNÍ CVIČENÍ Úvod k laboratorním cvičením Cvičení 1 - Kmitání pružinového oscilátoru Cvičení 2 - Určení tuhosti pružiny mechanického oscilátoru Cvičení 3 - Ověření vztahu pro periodu kyvadla Cvičení 4 - Měření rychlosti zvuku otevřeným rezonátorem Historické poznámky Slovníček fyzikálních pojmů Animace k učivu A1 Mechanické oscilátory A2 Harmonické kmitání A3 Souvislost kmitavého pohybu s pohybem po kružnici A4 Fáze kmitavého pohybu A5 Složené kmitání A6 Skládání kmitání o stejné frekvenci A7 Skládání kmitání o blízké frekvenci A8 Obdélníkový kmit A9 Lissajousovy obrazce A10 Mechanický oscilátor A11 Kyvadlo A12 Tlumené kmity mechanického oscilátoru A13 Nucené kmitání mechanického oscilátoru A14 Vázané mechanické oscilátory A15 Postupné vlnění A16 Stojaté vlnění A17 Chvění pružných těles A18 Odraz vlnění A19 Lom vlnění A20 Zvukové vlnění A21 Rázová vlna MODELY KMITÁNÍ OSCILÁTORŮ (programy pro MS Excel, OpenOffice Calc a LibreOffice Calc) M1 Harmonický pohyb M1.1 Kinematické veličiny harmonického pohybu M1.2 Počáteční fáze kmitání M2 Složené kmitání M2.1 Kmity stejného směru – stejné frekvence složek M2.2 Kmity stejného směru – různé frekvence složek M2.3 Kmity stejného směru – blízké frekvence složek M2.4 Kmity navzájem kolmé – stejné frekvence složek M2.5 Kmity navzájem kolmé – různé frekvence složek M2.6 Složené kmitání více složek – Fourierova analýza M3 Vlastní kmitání oscilátoru M3.1 Kmitání pružinového oscilátoru (numerická metoda) M3.2 Kmitání pružinového oscilátoru (analytická metoda) M3.3 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru M3.4 Srovnání modelu kyvadla s matematickým kyvadlem M3.5 Odchylka periody matematického a reálného kyvadla M3.6 Síly působící na kyvadlo M4 Nucené kmitání oscilátoru M4.1 Nucené kmitání pružinového oscilátoru M4.2 Rezonanční křivka M4.3 Vázané oscilátory

Specifikace

Váha 0.18 kg
ROČNÍK STŘEDNÍ ŠKOLY
Autor Oldřich Lepil

S tímto zbožím kupují

Elektřina a magnetismus (kniha + CD) - Fyzika pro gymnázia
Kód: 942-1079

Elektřina a magnetismus (kniha + CD) - Fyzika pro gymnázia

Vaše cena:188,00 Kč
170,91 Kč bez DPH
Český jazyk pro SŠ – Mluvnice - učebnice
Kód: 130-310

Český jazyk pro SŠ – Mluvnice - učebnice

Vaše cena:329,00 Kč
299,09 Kč bez DPH
Molekulová fyzika a termika (kniha + CD) - Fyzika pro gymnázia
Kód: 942-1078

Molekulová fyzika a termika (kniha + CD) - Fyzika…

Vaše cena:172,00 Kč
156,36 Kč bez DPH
Fyzika pro gymnázia - Mechanika  (kniha + CD)
Kód: 932-1004-1

Fyzika pro gymnázia - Mechanika (kniha + CD)

Vaše cena:188,00 Kč
170,91 Kč bez DPH
Optika  (kniha + CD) - Fyzika pro gymnázia
Kód: 942-1080

Optika (kniha + CD) - Fyzika pro gymnázia

Vaše cena:168,00 Kč
152,73 Kč bez DPH
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění