Český jazyk 7.ročník - hybridní učebnice NOVÁ GENERACE

Kód: 130-1700
Produktové číslo: 9788074896927
Nakladatelství: FRAUS
Autor: Krausová Zdena, Teršová Renata, Chýlová Helena, Růžička Pavel, Prošek Martin
Kategorie: Český jazyk
Vaše cena:199,00 Kč
199,00 Kč bez DPH

NAPIŠTE NÁM

Slouží pro dotazy, informace, textovou objednávku, nacenění pro školy/učitele


PARTNEŘI AKCÍ 

(s námi lze získat všechny bonusové materiály)

VČETNĚ INTERAKTIVIT NA 1 ROK ZDARMA - více info zde


VÍCE O NÁHRANÍM PLNĚNÍ ŠKOLÁM - KLIKNI

+ Doprava zdarma, množstevní slevy


Jak zde nejlépe vyhledat zboží?

v poli HLEDAT zadejte ISBN (bez mezer a pomlček), EAN

či naše katalogové číslo


Všeobecné sdělení:

při nákupu nad 3.000,- Kč - POŠTOVNÉ ZDARMA (neplatí pro knihkupce)

 

Osobní odběr na 7 prodejnách v ČR - ZDARMA

 

PRO ŠKOLY: PŘI SPOLUPRÁCI - DOPRAVA NA ŠKOLU ZDARMA


Fotky: Ilustrativní fotky Finalní ceny se mohou lišit I RECENZE ZÁKANÍKŮ

Popis

Počet stránek: 144

Vazba: šitá brožovaná

Formát: 210 x 297

HYBRID = unikátní propojení s online materiály a interaktivním procvičováním s okamžitou zpětnou vazbou.

Hybridní verze učebnice nové generace je prostřednictvím QR kódů rozšířena o pestrou nabídku online materiálů zdarma, díky kterým budou hodiny českého jazyka ještě zajímavější a pro žáky inspirativní. V učebnici 7. ročníku je věnován velký prostor opakování a procvičování a obsahuje moderní texty orientované na rozvíjení komunikačních kompetencí žáků.

Hybridní verze učebnic nové generace je prostřednictvím unikátních kódů v zápatí stran rozšířena o pestrou nabídku online materiálů zdarma. Stačí na www.skolasnadhledem.cz zadat číselný či QR kód a žáci získají přístup k zajímavým videím, audionahrávkám, odkazům a interaktivním cvičením.

Tyto materiály jsou vždy společné pro danou kapitolu a pomohou žáky inspirovat a motivovat v učení a zároveň podpoří i jejich digitální kompetence.

Při výuce v jedné třídě není vhodné kombinovat učebnice nové generace s učebnicemi původní řady.

Nová generace učebnic českého jazyka je aktualizovanou řadou úspěšných učebnic Nakladatelství Fraus. V učebnici pro 7. ročník jsme výrazněji upravili oddíl Slovotvorba, postup tvoření slov jsme vysvětlili důsledně po krocích. Do oddílu Skladba jsme přidali cvičení na určování vedlejších vět. Do oddílu Nauka o významu slov jsme doplnili kapitolu Slova s časovým příznakem.

Výhody oproti původní řadě učebnic:

** více prostoru pro opakování a procvičování (opakování z předchozího ročníku posíleno 2 stranami, za každý tematický celek přidána Souhrnná cvičení)

** blok Hledání souvislostí více orientován do jazyka/ů a literatury, posílena průřezová témata

** nová textová cvičení orientována na práci s textem a porozumění textu, posílení čtenářské gramotnosti

** zařazena metoda kritického myšlení a cvičení podle Standardů ZV

** navrženo odstupňování učiva, přidána cvičení pro chytré hlavy

** doplněna nová pravopisná cvičení a další typy cvičení (zdůvodni, rozhodni, vyhledej...)

** nová grafická podoba (propojení s interaktivní učebnicí, zjednodušení orientačního aparátu)

** přidány odkazy do interaktivní učebnice

Učebnice navazují na oblíbenou učebnicovou řadu, která vychází od roku 2003. Jsou tematicky uspořádané, oddíl Komunikace a sloh je koncipován jako samostatný. Učebnice obsahují prvky vnitřní i vnější integrace učiva jednak s ostatními složkami předmětu český jazyk a literatura, jednak i s ostatními předměty. Prvky integrace také posilují vztahy mezi výukou češtiny a jiného cizího jazyka, umožňují zařadit více úkolů s komunikativním zaměřením, umožňují posilovat vytváření klíčových kompetencí především kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů a kompetence k učení.

Učebnice jsou členěny vždy na hlavní text a lištu. Hlavní text obsahuje základní informace, výkladové pasáže i cvičení různých typů včetně problémových a testových úkolů, pravidelně je zařazována práce s textem a úkoly na porozumění textu. Lišta má především motivační charakter nebo jsou úkoly na ní určeny pro samostatnou či individuální práci žáků. Může být využita i jako zdroj dalších úkolů pro žáky gymnaziálních tříd.

Za jednotlivými tematickými celky je zařazován speciální blok nazvaný Hledání souvislostí obsahující prvky vnější integrace, např. jsou zde odkazy do výtvarné výchovy, dějepisu, zeměpisu, biologie, občanské výchovy apod. Blok posiluje hledání a nalézání vztahů, měl by pomoci zapamatovat si poznatky v kontextu, ne je vnímat jako izolované. Tematické zaměření bloku umožňuje rozvíjení zejména kompetencí občanských, sociálních a personálních - tématy jsou mezilidské vztahy, historie, problematika tříděného odpadu, problémy šikany, drogové závislosti apod.

Průřezová témata jsou probírána prostřednictvím zařazovaných textů či úkolů orientovaných na řízený rozhovor či diskusi.

Učebnice jsou vždy doplněny věcným i jmenným rejstříkem, aby si žáci mohli rychle vyhledávat informace, na liště jsou časté odkazy i na vyhledávání údajů či dokladů v jazykových příručkách nebo na internetu. Předpokládá se tak rozvíjení kompetence k učení.

Grafická úprava učebních textů využívá kombinace fotografie a ilustrace. Práce s fotografiemi a ilustracemi je využívána i ve cvičeních, např. při popisu ve slohové složce předmětu nebo v souvislosti s literárními díly. Učebnice je plnobarevná, pracovní sešit je vždy černobílý, s dvoubarevnou vsadkou shrnující učivo daného ročníku.

Specifikace

Váha 0.43 kg
ROČNÍK ZŠ 7. ROČNÍK
Autor Krausová Zdena, Teršová Renata, Chýlová Helena, Rů

S tímto zbožím kupují

Matematika 7.ročník ZŠ - Geometrie - učebnice
Kód: 200-5842

Matematika 7.ročník ZŠ - Geometrie - učebnice

Vaše cena:135,00 Kč
135,00 Kč bez DPH
Matematika 6.ročník ZŠ - Geometrie - učebnice
Kód: 200-5806

Matematika 6.ročník ZŠ - Geometrie - učebnice

Vaše cena:145,00 Kč
145,00 Kč bez DPH
Matematika 6.ročník ZŠ - Aritmetika - učebnice
Kód: 200-5805

Matematika 6.ročník ZŠ - Aritmetika - učebnice

Vaše cena:145,00 Kč
145,00 Kč bez DPH
Dějepis 7.ročník ZŠ - středověk a raný novověk - učebnice
Kód: 200-5837

Dějepis 7.ročník ZŠ - středověk a raný novověk - učebnice

Vaše cena:175,00 Kč
175,00 Kč bez DPH
Přírodopis 6.ročník - hybridní učebnice  NOVÁ GENERACE
Kód: 130-1610

Přírodopis 6.ročník - hybridní učebnice NOVÁ GENERACE

Vaše cena:199,00 Kč
199,00 Kč bez DPH
Matematika 7.ročník ZŠ - Aritmetika - učebnice
Kód: 200-5840

Matematika 7.ročník ZŠ - Aritmetika - učebnice

Vaše cena:145,00 Kč
145,00 Kč bez DPH
Přírodopis 7.ročník - hybridní učebnice  NOVÁ GENERACE
Kód: 130-1710

Přírodopis 7.ročník - hybridní učebnice NOVÁ GENERACE

Vaše cena:199,00 Kč
199,00 Kč bez DPH
Čítanka pro 7.ročník ZŠ - učebnice
Kód: 20-7015

Čítanka pro 7.ročník ZŠ - učebnice

Vaše cena:206,00 Kč
206,00 Kč bez DPH
Matematika - Kontrolní prověrky pro 6. , 7. , 8. , 9. ročník ZŠ s klíčem
Kód: 21-1376

Matematika - Kontrolní prověrky pro 6. , 7. , 8. ,…

Vaše cena:89,00 Kč
89,00 Kč bez DPH
Matematika 1.ročník ZŠ - 3.díl pracovní učebnice
Kód: 200-5828

Matematika 1.ročník ZŠ - 3.díl pracovní učebnice

Vaše cena:79,00 Kč
79,00 Kč bez DPH

 

SLEVY

Množstevní slevy 

PRO ŠKOLY A UČITELE

            

ŠIROKÁ NABÍDKA

Máme pro Vás

okolo 180 nakladatelství

         

RYCHLE DODÁNÍ

Objednávky zpracujeme

v nejkratší možné době

       

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Jsme přímým poskytovatelem

NP v plné výši ZDARMA