Tintenfass 3 - kniha pro učitele (němčina pro 3.ročník ZŠ)

Tintenfass 3 - kniha pro učitele (němčina pro 3.ročník ZŠ)
Kód: 80-032
Produktové číslo: 9788086195384
Nakladatelství: POLYGLOT
Autor: Miluše Jankásková, Karla Ulbert, Doris Dusilová, Jens Krüger
Kategorie: NĚMECKÝ JAZYK
Vaše cena:329,00 Kč
299,09 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

Popis

Formát: A4 Vazba: brožovaná Kniha pro učitele je současně metodickou příručkou, kromě žákovské učebnice obsahuje podrobně strukturovaný obsah (tematický plán), vložené listy s metodickými náměty ke každé vyučovací hodině a přílohu pokynů pro práci v hodině. ** Třídílná učebnice němčiny je určena dětem ve věku 9–12 let. ** Každý díl učebnice obsahuje devět tematických okruhů, každá lekce je rozdělena do deseti vyučovacích hodin. ** Obsah a rozsah učiva odpovídají požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s cílem dosáhnout referenční úrovně A1 podle SERR. ** Učební soubor vychází z komunikativní, pragmaticky orientované metody a respektuje věkové zvláštnosti žáků. ** Názorná výuka, tvořivé činnosti, nápodoba, využití her, písní a dramatické výchovy vytvářejí pozitivní vztah žáka k učení se cizímu jazyku. ** Žáci se učí přirozeně reagovat v běžných životních situacích přiměřených jejich věku. Seznamují se se zvukovou a grafickou podobou německého jazyka. ** Žáci rozvíjejí poslech s porozuměním (porozumění učiteli, rodilým mluvčím na nahrávce, spolužákovi) a ústní projev (písně a říkadla, vedení mikrodialogů, obměňování rozhovorů, jednoduché souvislé vyprávění). Žáci postupně nacvičují čtení s porozuměním a písemný projev.

Specifikace

Váha 0.62 kg
ROČNÍK ZŠ 3. ROČNÍK
Autor Miluše Jankásková, Karla Ulbert, Doris Dusilová, J
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění