IUČ Přírodopis 6 - nová generace - neomezená školní multilicence Flexibooks

IUČ Přírodopis 6 - nová generace - neomezená školní multilicence Flexibooks
Kód: 131-682
Nakladatelství: FRAUS MEDIA
Kategorie: PŘÍRODOPIS
Vaše cena:7.990,00 Kč
6.603,31 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

Popis

Interaktivní učebnice, tzv. i-učebnice, vycházejí z učebnic tištěných a obohacují je o multimediální materiály – audionahrávky, videa, obrázky, mezipředmětové odkazy, internetové odkazy, přidané dokumenty a interaktivní cvičení v podobě kvízů, testů, křížovek a dalších Jedná se o první z nové řady učebnic přírodopisu pro ZŠ a VG – tzv. nové generace systémových učebnic, která je rozšířena o prvky ekologické a environmentální výchovy. Nová generace vychází z původní řady učebnic, která byla přepracována a modernizována s ohledem na dynamické změny 21. století a současné trendy ve výuce. Při aktualizaci učebnice byly zároveň zohledněny požadavky a podněty učitelů, kteří ji prakticky používají už téměř 10 let. Učebnice obsahuje tematické celky: * Planeta Země a vznik života na Zemi; Život na Zemi; Základní struktura života; Přehled organismů, Člověk a příroda Výhody oproti původní řadě učebnic:r * rozšíření o prvky ekologické výchovy, začlenění okruhů průřezového tématu Environmentální výchova, aktualizovaný obsah, motivování a vedení žáků k hlubšímu poznávání díky atraktivnímu obrazovému materiálu, rozšíření o nové otázky a úkoly podněcující aktivitu žáků (osobní, týmovou) a motivující je k bádání a poznávání, důraz na praktické využití poznatků (výběr zástupců především z našeho prostředí, varování před parazitickými organismy) a na hlubší chápání přírody Tato i-učebnice je obsahově shodná s tištěnou učebnicí, nabízí navíc interaktivitu v podobě přidaných multimédií, která přispívají k lepšímu znázornění a pochopení probírané látky: * interaktivní cvičení – kvízy, křížovky, ano—ne testy, doplňovačky, přiřazování, třídění * animace, např. dělení bakterie, vznik korálového ostrova * videa, např. pohyb trepky, lov šelmy, pohyb chobotnice, bruslařky na hladině, zakuklení bource morušového, včelí roj * audia, např. cvrček, cikády * další fotografie a ilustrace * dokumenty, např. mikroskopické desatero, příklady lidových názvů rostlin, živočichů a hub, hlemýžď s levotočivou ulitou * mezipředmětové vztahy – odkazy do učebnic jiných vzdělávacích oborů * odkazy na ověřené webové stránky

Specifikace

ROČNÍK ZŠ 6. ROČNÍK
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění