IUČ Čítanka 6 - školní multilicence na 1 rok Flexibooks

IUČ Čítanka 6 - školní multilicence na 1 rok  Flexibooks
Kód: 131-620-1
Nakladatelství: FRAUS MEDIA
Kategorie: ČESKÝ JAZYK
Vaše cena:1.590,00 Kč
1.314,05 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

Popis

Interaktivní učebnice, tzv. i-učebnice, vycházejí z učebnic tištěných a obohacují je o multimediální materiály – audionahrávky, videa, obrázky, mezipředmětové odkazy, internetové odkazy, přidané dokumenty a interaktivní cvičení v podobě kvízů, testů, křížovek a dalších Řada učebnic s využitím prvků vnější integrace. Učebnice věnují zvýšenou pozornost propojování a systemizaci jednotlivých poznatků, orientují se jednak na tematické propojení různých typů textů, jednak na propojení jednotlivých složek předmětu český jazyk a literatura. V nižších ročnících učebnice podporují především rozvíjení základních čtenářských kompetencí, ve vyšších ročnících se mohou stát podnětem pro vyhledávání dalších informací Nedílnou součástí učebnice jsou i obrazové materiály posilující souvislosti s výtvarnou výchovou a audionahrávka obsahující jak texty, tak i hudební ukázky kontextově propojené s čítankou. Čítanka je komponovaná jako výběrová, převažují texty prozaické, zastoupeny jsou i drama a lyrická poezie. V čítance se nachází minimum metatextů, náměty pro interpretační analýzu jsou obsaženy v Příručce učitele. Součástí čítanky je i slovníček základních literárněvědných pojmů. Od sedmého ročníku je zařazen i chronologický přehled autorů. Na webových stránkách nakladatelství je navíc k dispozici podrobný slovníček autorů určený jak učitelům, tak i žákům. Texty v čítance jsou členěny do tematických celků:Můj domov, Za dobrodružstvím, Nevšední příběhy Tato i-učebnice je obsahově shodná s tištěnou učebnicí, nabízí navíc interaktivitu v podobě přidaných multimédií, která přispívají k lepšímu znázornění a pochopení probírané látky: * audionahrávky vybraných textů z čítanky (zejména poezie) * hudební ukázky kontextově spjaté s čítankou * interaktivní cvičení – kvízy, křížovky, doplňovačky, pexesa, ano—ne testy, přiřazování, třídění * názorné ilustrace a fotografie

Specifikace

ROČNÍK ZŠ 6. ROČNÍK
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění