IUČ Český jazyk 6 - nová generace - školní multilicence na 1 rok Flexibooks

IUČ Český jazyk 6 - nová generace - školní multilicence na 1 rok  Flexibooks
Kód: 131-610-1
Nakladatelství: FRAUS MEDIA
Kategorie: ČESKÝ JAZYK
Vaše cena:1.590,00 Kč
1.314,05 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

Popis

Interaktivní učebnice, tzv. i-učebnice, vycházejí z učebnic tištěných a obohacují je o multimediální materiály – audionahrávky, videa, obrázky, mezipředmětové odkazy, internetové odkazy, přidané dokumenty a interaktivní cvičení v podobě kvízů, testů, křížovek a dalších Nová generace vychází z původní řady učebnic, která byla přepracována a modernizována s ohledem na dynamické změny 21. století a současné trendy ve výuce. V učebnici pro 6. ročník je upraven oddíl Komunikace a sloh, odstraněn telegram, přidány e-mail a SMS a jsou doplněna další cvičení. Učebnice obsahuje oddíly: Opakování z 5. ročníku, Tvarosloví, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Skladba, Zvuková stránka jazyka, Rozvrstvení národního jazyka, Jazykověda a její složky, Komunikace a slohVýhody oproti původní řadě učebnic:více prostoru pro opakování a procvičování, blok Hledání souvislostí a posílení průřezových témat, zařazení metody kritického myšlení, nová textová cvičení na posílení čtenářské gramotnosti, odstupňování učiva (cvičení pro chytré hlavy), nová grafická podoba, nové odkazy do interaktivní učebnice Tato i-učebnice je obsahově shodná s tištěnou učebnicí, nabízí navíc interaktivitu v podobě přidaných multimédií, která přispívají k lepšímu znázornění a pochopení probírané látky: * audionahrávky kontextově spjaté s probíraným tématem * interaktivní cvičení — kvízy, křížovky, doplňovací * cvičení, pexesa, ano—ne testy, přiřazování, třídění * jednoduché přehledy problémových i základních jevů, * doplněné příklady * videoukázky * názorné ilustrace a fotografie * odkazy na zajímavé webové stránky * mezipředmětové vztahy

Specifikace

ROČNÍK ZŠ 6. ROČNÍK
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění