Planet 1 - DVD

Kód: 171-540-5
Produktové číslo: 9783192816789
Nakladatelství: HUEBER
Autor: Franz Specht
Kategorie: NĚMECKÝ JAZYK
Vaše cena:640,00 Kč
528,93 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

Popis

** Učebnice pro 2. stupeň ZŠ a osmiletá gymnázia, vhodná pro výuku 2. jazyka. ** Má schvalovací doložku ministerstva školství. ** Přitažlivá témata odpovídající věkové kategorii starších žáků. ** Učivo rozvržené podle stupňů Evropského jazykového portfolia. ** Strategie učení a tipy pomáhají vést žáky k samostatné práci. ** Trénink sebehodnocení žáka (Das kann ich schon.). ** Moderní grafická úprava – piktogramy, atraktivní ilustrace a fotografie. ** Podpora výuky gramatiky: vizualizace, barevné členy, tipy. ** Hry a projekty, svěží písničky. ** Od počátku systematický nácvik výslovnosti. ** Vnitřní diferenciace cvičení podle stupně obtížnosti – pomoc pro učitele při nevyrovnané úrovni žáků. ** Novinka: CD-ROM pro interaktivní tabuli – obsahuje bohatý obrazový materiál, šablony a interaktivní cvičení a mapu německy mluvících zemí - viz něm. katalog str. 86. ** CD-ROM pro učitele pro tvorbu cvičení – viz str. 18. ** Atraktivní DVD se scénkami a písničkami, tematicky se váže k 1. a 2. dílu.

Specifikace

ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Autor Franz Specht
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění