New Opportunities Intermediate - Language Powerbook with CD-ROM

New Opportunities Intermediate - Language Powerbook with CD-ROM
Kód: 171-973-1
Produktové číslo: 9781405837989
Nakladatelství: PEARSON LONGMAN
Autor: Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska
Kategorie: ANGLIČTINA
Vaše cena:271,00 Kč
246,36 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

Popis

Počet stran: 128

Moderní učebnice vydaná přímo pro věkovou skupinu středoškoláků a zajišťuje komplexní přípravu k úspěšnému složení maturity.

** Zkouškové strategie a dovednosti

Student´s Book - Reading Strategies, Listening Strategies, Speaking Strategies, Writing Strategies - naučí studenty vypořádat se s úkoly zaměřenými na jednotlivé jazykové dovednosti; Skills Corner v každém modulu s maturitními typy cvičení - true/false, multiple choice, matching, photo description, roleplay, short/long texts ; Review v maturitním formátu po každém druhém modulu

** Poslech

Student´s Book - v každém modulu jsou speciální cvičení na Listening - v rámci sekcí Skills Focus a Communications Workshops

** Čtení

- dostatek materiálů na čtení včetně cvičení zaměřených speciálně na Reading a Reading Strategies v sekci Skills Focus. Delší texty s úkoly i v sekcích Grammar Focus, Culture Focus a Literature Focus. Kromě nácviku Reading skills slouží texty i jako prezentace gramatiky a také témat a reálií pro ústní část maturity.

** Jazyková kompetence

Student´s Book - Gramatika - Grammar Focus v každém modulu - studenti si sami odvodí pravidla a vyplní tabulku, kontrola podle Grammar Survey vzadu v učebnici. Prezentace gramatického jevu v kontextu a následné důkladné procvičení; Slovní zásoba - přehled klíčových slovíček k testům i cvičením plus samostatná prezentace látky zaměřené na Vocabulary s následným důkladným procvičením.

** Písemná práce

Student´s Book - Writing je nedílnou součástí sekce Communication Workshops, tuto dovednost rozvíjí postupně, v souladu s jazykovými funkcemi. Sekce Writing Help seznamuje s různými typy písemností včetně užitečných frází a vzorových textů.

** Ústní zkouška

Student´s Book - velké množství textů s reáliemi i obecnými tématy, cílené rozvíjení Speaking Skills v sekci Communication Workshops, role plays pro práci ve dvojicích.

New Opportunities jsou moderní učebnice vydané přímo pro věkovou skupinu středoškoláků a zajišťují komplexní přípravu k úspěšnému složení maturity. Cvičení a úkoly jsou v maturitních formátech a jsou vhodné pro obě části nové maturitní zkoušky. České pracovní sešity v sadě s CD-ROMem pro úrovně Elementary a Pre-Intermediate.

Hodinová dotace 90-120 hodin/úroveň

* Language Problem Solving - sekce k maturitnímu procvičování.

* Moderní témata a živý jazyk podněcují komunikaci.

* Sekce věnovaná správnému psaní - Writing Help

* Can do statement na začátku každé lekce

* Communication Workshops - rady pro správné mluvení, psaní

* Culture/Literature Focus a důraz na mezipředmětové vztahy

* Review Moduls po každé 2. lekci

* Exam Zones - sekce pro maturitní přípravu (v pracovním sešitě)

* Skills Conner v každé lekci systematicky procvičuje některou z dovedností určených k maturitě

* Focus on Writing - doplňování textů

* Module Diary - autonomie žáků

Specifikace

Váha 0.34 kg
ROČNÍK STŘEDNÍ ŠKOLY
Autor Michael Harris, David Mower, Anna Sikorzynska
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění