Matýskova matematika 1.ročník - 1.díl učebnice - počítání do pěti - NOVÁ

Kód: 19-1A35
Produktové číslo: 9788076000483
Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA S.R.O
Autor: Alena Bára Doležalová, Miloš Novotný, František Novák
Kategorie: Matematika
Vaše cena:69,00 Kč
62,73 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

 

AKČNÍ ZBOŽÍ VE SLEVĚ se nevztahuje na NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

(po přihlášení a zaškrtnutí NP - ANO, zobrazuje se výchozí cena bez slevy)

Popis

Počet stran: 60

Formát: A4

Vazba: V1

Matýskova matematika, 1. díl - počítání do 5 - aktualizované vydání

1. díl nové pracovní učebnice matematiky pro 1. ročník, ve které provází žáky hodný skřítek Matýsek.

Nová učebnice matematiky mimo jiné aplikuje čtení jako prostředek k získávání matematických dovedností. K tomu využívá zejména obrázkové čtení. Žáci "čtou" pokyny k úkolům zpočátku pomocí jednoduchých piktogramů, které se samozřejmě postupně proměňují v pokyny slovní. Tento přístup napomáhá k rozvoji samostatnosti žáků a díky tomu zvyšuje jejich učební sebevědomí.

Učebnice je bohatě mezipředmětově propojena především s prvoukou. Postupně jsou řazena témata: cesta do školy, ve škole, na podzim sklízíme ovoce a zeleninu, obchod a nakupování, les a podzim.

Učebnice a pracovní sešity motivují žáky k samostatnému učení. Žáci si mohou od počátku samostatně přečíst zadání úloh pomocí piktogramů a najít řešení pomocí ilustrací. Soubor učebnic a pracovních sešitů napomáhá k rozvoji čtenářských dovedností žáků, neboť jednotlivé věty jsou sestavovány tak, aby s nimi žáci byli schopni pracovat podle aktuálních čtenářských dovedností.

Učitelé, kteří již s Matýskovou matematikou pracovali, pozitivně hodnotí skutečnost, že děti mohou i v matematice velice brzy procvičovat čtení. Děti si velice záhy všechny piktogramy osvojily a rády četly zadání jednotlivých úkolů. Některé děti dokázaly samostatně vypracovat celou stránku. Prvňáčci, kteří se již se skřítkem Matýskem učili, četli příklady s radostí.

V prvních třech dílech nové řady matematiky je k zadání úkolů použito několik obrázkových piktogramů, které jsou žákovi vysvětleny pomocí názorných ilustrací. Tyto piktogramy se žák snadno naučí číst, např. „nakresli“, „napiš“ apod. Pomocí nich si již od prvních kapitol učebnice dokáže přečíst zadání ke každému úkolu. Postupně, jak se žák učí číst, jsou tyto piktogramy nahrazovány textem.

Každé nové učivo je v prvních dílech této řady matematiky vysvětlováno pomocí názorných ilustrací a vyřešených vzorových příkladů. Tento typ vysvětlení nového učiva je postupně, jak se žáci učí číst, doplňován jednoduchým a pro žáky srozumitelným textem a dalšími grafi ckými nástroji tak, aby byl pro žáky vždy snadný, pochopitelný, stručný a jasný.

MATÝSKOVA MATEMATIKA staví na praktickém čtení s porozuměním

Učebnice podporují rozvoj čtení s porozuměním, protože čtení je přímo prakticky využíváno k získávání matematických dovedností. To je zpočátku umožněno pomocí obrázkového čtení, které je postupně nahrazováno textem. Žáci snadno pochopí význam jednotlivých ikonek a sami pak vědí, co mají ve cvičení dělat, dosahují větší míry samostatnosti a může se tak zvyšovat jejich učební sebevědomí. Obtížnost čtení s porozuměním v matematické oblasti je nastavena tak, aby byla v každém období pro každého žáka snadno splnitelná a umožňovala plynule získávat matematické znalosti. Později žáci začnou sami vyhledávat matematické informace v textu. Žáci plynule, nenásilně a přirozeně přecházejí od čtení jednoduchých pokynů ke slovním úlohám. Praktické slovní úlohy vycházejí z reálných a pro žáky běžných situací, např. nakupování. Jednoduché slovní úlohy jsou srozumitelné a žáci si na nich dobře cvičí, jak formulovat otázku a odpověď.

Učebnice jsou systematicky sestaveny tak, aby se žáci seznamovali s matematikou po jednotlivých krůčcích. Na rozdíl od učebnic, které v některých místech přeskočí mezikrok pro vysvětlení, Matýskova matematika věnuje prostor i těmto mezikrokům. Tak dosáhneme toho, že všichni žáci látku skutečně pochopí, což je u matematiky velice důležité.

Učebnice jsou koncipovány tak, aby žák nebyl nucen pochopit látku vždy v přesný okamžik, ale dávají naopak prostor k postupnému pochopení látky, každý žák dle svých schopností. Proto je učivo předkládáno postupně z více pohledů, pomocí názorných příkladů a grafi ckých znázornění.

Novými učebnicemi matematiky provází žáky hodný skřítek Matýsek. Matýsek se stane milým průvodcem dětí a formou názorného obrázku u každého nového úkolu jim ukáže, jak daný úkol vyřešit. Učebnice jsou tak bohatě ilustrovány a současně každý obrázek má pro výuku svůj význam.

Sledují uplatnění matematických dovedností v běžném životě

Učivo je vyvozeno z reálných situací, do kterých je žák uváděn četbou. Nejenže žák látku snadněji pochopí, ale navíc pozná, v jakých situacích bude nově nabyté znalosti využívat. Uvědomí si tak, že jsou pro něj skutečně užitečné. Žáci tak například uplatňují matematické znalosti při manipulaci s drobnými mincemi

Specifikace

Váha 0.227 kg
ROČNÍK ZŠ 1. ROČNÍK
Autor Alena Bára Doležalová, Miloš Novotný, František No

S tímto zbožím kupují

Procvičujeme s Matýskem 1.ročník - Počítání do dvaceti  NOVÁ
Kód: 19-1A34

Procvičujeme s Matýskem 1.ročník - Počítání do dvaceti NOVÁ

Vaše cena:37,00 Kč
33,64 Kč bez DPH
Notový sešit   (obrázek: kočičky,16str.)  širší linky
Kód: 250-301

Notový sešit (obrázek: kočičky,16str.) širší linky

Vaše cena:14,00 Kč
11,57 Kč bez DPH
Živá abeceda - učebnice (nová řada)
Kód: 19-191

Živá abeceda - učebnice (nová řada)

Vaše cena:69,00 Kč
62,73 Kč bez DPH
Sešit 520 bílý
Kód: 6000-803289

Sešit 520 bílý

Vaše cena:7,00 Kč
5,79 Kč bez DPH
Písankový sešit 512+ s pomocnými linkami
Kód: 19-0012

Písankový sešit 512+ s pomocnými linkami

Vaše cena:13,00 Kč
10,74 Kč bez DPH
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění