Matematika 7.ročník - Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti - učebnice

Kód: 19-722
Produktové číslo: 9788072895786
Nakladatelství: NOVÁ ŠKOLA S.R.O
Autor: Michaela Jedličková, Peter Krupka, Jana Nechvátalová
Kategorie: MATEMATIKA
Vaše cena:64,00 Kč
58,18 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

Popis

Počet stran: 64

Formát: B5

Vazba: V1

Učebnice probírá následující témata: shodnost útvarů v rovině, věty o shodnosti trojúhelníků, jednoduché konstrukce trojúhelníků, osově a středově souměrné útvary, osová a středová souměrnost.

V učebnici je látka vysvětlena, přičemž hlavní důraz je soustavně kladen na jednoduchost výkladu a na bezprostřední provázanost s praktickým využitím právě probíraného matematického aparátu. Učebnice obsahuje dostatek vyřešených návodných úloh k podchycení všech jevů a úlohy na procvičení. Řazení kapitol v učebnici a pracovním sešitě je pochopitelně identické, předpokládá se souběžná práce s učebnicí i pracovním sešitem. V učebnici je použito několik jednoduchých typů textů a označení, které mají napomoci orientaci. Jde o:

** Motivační texty, které právě probíranou látku uvozují a propojují s praxí.

** Texty odkazující na dříve probranou látku, kde jsou zdůrazňovány návaznosti a podobnosti s novou látkou.

** Texty vysvětlující novou látku, kde je nová látka předkládána a komentována. Tyto texty jsou sestavovány tak, aby byly na jednu stranu čtivé a pochopitelné soustředěnému čtenáři bez případné pomoci, na druhou stranu pojaté co nejstručněji a s využitím velkého množství vysvětlujících obrázků a dalších grafických nástrojů.

** Úkoly k zamyšlení – jde o jednoduché otázky, které mají umožnit učitelům motivovat žáky k přemýšlení a zejména k hledání souvislostí probírané tématiky s praxí. Mohou posloužit jako námět k diskuzím v hodinách či k samostatné práci žáků doma.

**„Poučky“ – zde jde o přesné formulace nových pojmů (definice), tvrzení (matematické věty) a postupů. ** Jakkoli jde o přesné formulace, je neustále brán v úvahu věk žáků. Navíc, aby byl v maximální možné míře odstraňován formalismus ve výuce matematiky, jsou „poučky“ vždy dávány do kontextu s vysvětlením a zdůvodněním.

** Řešené úlohy, které jsou zařazovány pro ilustraci právě probíraného učiva, mnohdy zařazované formou hledání a zdůvodňování chyb v předkládaných „žákovských“ řešeních, popř. úlohy, kde je předloženo více možných řešení. Důraz je vždy kladen na vysvětlení.

** Shrnutí kapitoly – na závěr kapitoly (před úlohami) je shrnuto, co bylo předmětem kapitoly.

** Úlohy k procvičení – na konec každé kapitoly je uvedeno několik základních úloh, které se týkají látky v kapitole.

Specifikace

Váha 0.155 kg
ROČNÍK ZŠ 7. ROČNÍK
Autor Michaela Jedličková, Peter Krupka, Jana Nechvátalo
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění