Kouzelné zrcadlo literatury 3 - Sny a realita moderního světa DOPRODEJ

Kouzelné zrcadlo literatury 3 - Sny a realita moderního světa  DOPRODEJ
Kód: 0-03
Produktové číslo: 9788085860153
Nakladatelství: VELRYBA
Autor: Jaroslav Blažke
Kategorie: Český jazyk
Vaše cena:206,00 Kč
187,27 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

 

AKČNÍ ZBOŽÍ VE SLEVĚ se nevztahuje na NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

(po přihlášení a zaškrtnutí NP - ANO, zobrazuje se výchozí cena bez slevy)

Popis

DO VYPRODÁNÍ SKLADOVÝCH ZÁSOB

Čítanka tvoří s učebnicí jediný svazek a vede studenty především k samostatnému uvažování nad přečtenými texty, k jejich rozboru, výkladu a diskusi o myšlence, významu i formě literárního díla.

Údaje o literatuře jsou uváděny stručně ve prospěch ukázek tvorby jednotlivých autorů. Čtenář si vytváří vlastní názor na umělecké dílo pod dojmem bezprostředního zážitku z četby, ten pak má příležitost konfrontovat se sekundárnímitexty a s leckdy rozporuplnými náhledy kritiků a literárních historiků. Sekundární texty - pro svou zajímavost připojené k ukázkám z beletrie i uváděné v oddílu Úvahy a názory netvoří ovšem povinnou součást učiva. Nebyly také určeny jen středoškolákům a pro objasnění obtížnějších pasáží je proto důležitá role učitele.

Mají však zvláště nadaným studentům napomáhat k hlubšímu porozumění umělecké tvorbě, účinně poslouží při jejím výkladu a mohou být podnětem k pronikavějšímu promýšlení uměleckého díla. Uveřejňování textů v původní podobě (bez textologických úprav) vede k myšlení o vývoji jazyka a pravopisných norem - lze tak názorně sledovat, že jazyková norma není. nic ustrnulého, a lépe porozumět vývojovému trendu současné češtiny.Následuje zobecňování poznatků (oddíl Obecné údaje poskytuje předepsané vědomosti v rozsahu, požadovaném školními osnovami) a jejich uvádění do souvislostí (oddíl Literární obzor s rozšiřujícími, nepovinnými informacemi), aby studenti docílili vyváženého všestranného pohledu na vývoj krásného písemnictví a dokázali umělecké dílo historicky zařadit.Výběr autorů není ovlivněn žádnou zvyklostí ani ideologickým metrem, měřítkem je umělecký přínos, popřípadě vliv, který měli na. své současníky. Ukázky z jejich tvorby jsou limitovány rozsahem učebnice, odpovídajícím praktické použitelnosti při současném počtu hodin literatury na střední škole.

Výběr ukázek splňuje jednak umělecké požadavky, jednak didaktické cíle (objasnění teorie literatury), příp. dokresluje profil autora. Kniha seznamuje čtenáře s bohatým pramenným materiálem a opírá se i o výsledky nejnovějšího literárněvědného bádání; výrazná grafická úprava přispívá k snadnější orientaci v textu. První díl poskytuje více návodů, postupně se však studenti mají učit samostatné tvořivé práci a uvažování.Součástí publikace je terminologický slovníček zahrnující i pojmy z literární teorie. Pro pochopení dobových reálli je důležitý souhrn dějepisných informací, který přibližuje prostředí, ve kterém umělecká díla vznikala. Slovníček autorů obsahuje výběrovou bibliografii a podstatné či zajímavé životopisné údaje.Knihy promyšleně budí zájem o další četbu, inspirují k hlubším úvahám o tvaru, stylu, hodnotě, významu a poselství přečteného a upozorňují na bohatství, které je obsaženo ve vztazích mezi lidmi. Bohatý ilustrační doprovod přináší nejen další informace a navozuje dobovou atmosféru, ale má i výraznou hodnotu estetickou.

Učebnice je zároveň antologií, která může sloužit zájemcům o krásnou literaturu a ke které se čtenář bude rád vracet.

Specifikace

Váha 0.686 kg
ROČNÍK STŘEDNÍ ŠKOLY
Autor Jaroslav Blažke
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění