IUČ Matematika 8 - školní multilicence na 1 rok Flexibooks

IUČ Matematika 8 - školní multilicence na 1 rok  Flexibooks
Kód: 131-850-1
Nakladatelství: FRAUS MEDIA
Kategorie: MATEMATIKA
Vaše cena:1.590,00 Kč
1.314,05 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

Popis

Interaktivní učebnice, tzv. i-učebnice, vycházejí z učebnic tištěných a obohacují je o multimediální materiály – audionahrávky, videa, obrázky, mezipředmětové odkazy, internetové odkazy, přidané dokumenty a interaktivní cvičení v podobě kvízů, testů, křížovek a dalších Učebnice matematiky pro ZŠ a VG podávají učivo způsobem, který maximálně vychází vstříc dětské potřebě objevovat a experimentovat. Velkou pozornost autoři věnují mezipředmětovým vztahům, upozorňují na to, jak je matematika skryta ve zcela běžných životních situacích a jak nám její znalost pomáhá tyto situace zvládat. Zmiňují rovněž historii matematiky, souvislosti matematiky a umění a systematicky se snaží v dětech budovat představu matematiky jako nezbytné součásti lidské kultury. Učebnice aritmetiky obsahuje tematické celky: * Mocniny a odmocniny; * Výrazy; * Rovnice; * Procenta, statistika Učebnice geometrie obsahuje tematické celky: * Pythagorova věta; * Kružnice, kruh, válec; * Konstrukční úlohy – přímky, kružnice, množiny bodů dané vlastnosti, * Thaletova věta Tato i-učebnice je obsahově shodná s tištěnou učebnicí, nabízí navíc interaktivitu v podobě přidaných multimédií, která přispívají k lepšímu znázornění a pochopení probírané látky: * interaktivní cvičení – kvízy, křížovky, ano—ne testy, doplňovačky, přiřazování, třídění * řešení cvičení a úkolů * názorné fotografie a ilustrace * mezipředmětové vztahy * odkazy na ověřené webové stránky V i-učebnici najdete navíc úlohy zpracované v matematických programech Cabri II+, GEONExT, GeoGebra, Derive6, Maxima a MS Excel.

Specifikace

ROČNÍK ZŠ 8. ROČNÍK
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění