IUČ Fyzika 9 - neomezená školní multilicence Flexibooks

Kód: 131-940
Nakladatelství: FRAUS MEDIA
Kategorie: FYZIKA
Vaše cena:7.990,00 Kč
6.603,31 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

Popis

Interaktivní učebnice, tzv. i-učebnice, vycházejí z učebnic tištěných a obohacují je o multimediální materiály – audionahrávky, videa, obrázky, mezipředmětové odkazy, internetové odkazy, přidané dokumenty a interaktivní cvičení v podobě kvízů, testů, křížovek a dalších Moderní učebnice, které věnují zvýšenou pozornost odbourávání izolovaného přístupu fyziky k probírané problematice, efektivnímu provázání obsahu jednotlivých učebních předmětů a maximálnímu propojení získaných poznatků s každodenní zkušeností žáků i s praktickými aplikacemi. Učebnice mají jednotnou strukturu výkladu učiva. Tvoří ji základní část (vlastní učivo fyziky) a motivační část, zaměřená na propojení obsahu učiva fyziky s poznatky z dalších, zejména přírodovědných předmětů, a promítnutí teoretických poznatků do běžného života žáka. Učebnice obsahuje tematické celky:: * Elektromagnetické jevy, * Elektrický proud v polovodičích, * Atomy a záření, * Jaderná energie, * Vesmír, * Kam směřuje fyzika V učebnici pro 9. ročník je větší pozornost než u jiných řad věnována astronomii, elektronice, atomové a jaderné fyzice. Tato i-učebnice je obsahově shodná s tištěnou učebnicí, nabízí navíc interaktivitu v podobě přidaných multimédií, která přispívají k lepšímu znázornění a pochopení probírané látky: * videoukázky – pokusy, znázornění fyzikálních jevů v běžném životě * interaktivní cvičení – kvízy, křížovky, ano-ne testy, doplňovačky, přiřazování, třídění * 2D a 3D animace – zobrazení mechanismů strojů * mezipředmětové vztahy

Specifikace

ROČNÍK ZŠ 9. ROČNÍK
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění