IUČ Fyzika 7 - neomezená školní multilicence Flexibooks

Kód: 131-740
Nakladatelství: FRAUS MEDIA
Kategorie: FYZIKA
Vaše cena:7.990,00 Kč
6.603,31 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

Popis

Interaktivní učebnice, tzv. i-učebnice, vycházejí z učebnic tištěných a obohacují je o multimediální materiály – audionahrávky, videa, obrázky, mezipředmětové odkazy, internetové odkazy, přidané dokumenty a interaktivní cvičení v podobě kvízů, testů, křížovek a dalších Moderní učebnice, které věnují zvýšenou pozornost odbourávání izolovaného přístupu fyziky k probírané problematice, efektivnímu provázání obsahu jednotlivých učebních předmětů a maximálnímu propojení získaných poznatků s každodenní zkušeností žáků i s praktickými aplikacemi. Učebnice mají jednotnou strukturu výkladu učiva. Tvoří ji základní část (vlastní učivo fyziky) a motivační část, zaměřená na propojení obsahu učiva fyziky s poznatky z dalších, zejména přírodovědných předmětů, a promítnutí teoretických poznatků do běžného života žáka. Učebnice obsahuje tematické celky: * Pohyb tělesa, * Síly a jejich vlastnosti, * Kapaliny, * Plyny, * Světelné jevy V učebnici pro 7. ročník jsou některé kapitoly netradiční: * Kreslíme grafy, * Kapilární jevy, * Přetlak, podtlak a vakuum, * Proudění vzduchu * Optické klamy. Při jejich zpracování autoři vycházeli z toho, že zmíněné kapitoly mají velkou reflexi v praktickém životě a přitom jejich pochopení neklade na žáky zvláštní nároky. Tato i-učebnice je obsahově shodná s tištěnou učebnicí, nabízí navíc interaktivitu v podobě přidaných multimédií, která přispívají k lepšímu znázornění a pochopení probírané látky: * videoukázky – pokusy, znázornění fyzikálních jevů v běžném životě * interaktivní cvičení – kvízy, křížovky, ano—ne testy, doplňovačky, přiřazování, třídění * 2D a 3D animace – zobrazení mechanismů strojů * mezipředmětové vztahy

Specifikace

ROČNÍK ZŠ 7. ROČNÍK
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění