IUČ Deutsch mit MaxA1/2.díl - školní multilicence na 1 rok Flexibooks

IUČ Deutsch mit MaxA1/2.díl - školní multilicence na 1 rok  Flexibooks
Kód: 131-672-1
Nakladatelství: FRAUS MEDIA
Kategorie: NĚMECKÝ JAZYK
Vaše cena:1.590,00 Kč
1.445,45 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

Popis

Interaktivní učebnice, tzv. i-učebnice, vycházejí z učebnic tištěných a obohacují je o multimediální materiály – audionahrávky, videa, obrázky, mezipředmětové odkazy, internetové odkazy, přidané dokumenty a interaktivní cvičení v podobě kvízů, testů, křížovek a dalších Dvoudílná učebnice oblíbených autorek je určená pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka v 8.–9. (resp. 7.–9.) ročnících základních škol nebo v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Soubor svým obsahem i rozsahem plně odpovídá požadavkům stanoveným v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, tj. cca 200 hodin výuky s cílem dosáhnout výstupní úrovně A1 podle SERR pro jazyky. Autorky čerpají své náměty z dlouholetých pedagogických zkušeností i z ohlasů na svoji první učebnici Start mit Max, která se stala jedním z nejoblíbenějších titulů na prvním stupni základních škol. Témata: * domov a bydlení, Salzburg, orientace a popis cesty, povinnosti a volný čas, škola, na ulici, počasí, roční období, Vánoce, Velikonoce, prázdniny a cestování, reálie Německa, Rakouska a ŠvýcarskaNové gramatické jevy:přivlastňovací zájmena, předložky se 3. a 4. pádem, 4. pád podstatných jmen, slovesa stehen, hängen, liegen, sitzen, nepravidelná slovesa, časování sloves s odlučitelnými předponami a některých nepravidelných sloves v přítomném čase, tvoření otázek, způsobová slovesa müssen, können, dürfen, wollen, osobní zájmena ve 3. pádě, rozkazovací způsob, préteritum sloves sein a haben, perfektum vybraných nepravidelných sloves, stupňování přídavným jmen a příslovcí Tato i-učebnice je obsahově shodná s tištěnou učebnicí, nabízí navíc interaktivitu v podobě přidaných multimédií, která přispívají k lepšímu znázornění a pochopení probírané látky: * interaktivní cvičení ve formě doplňování textů, přetahování, kvízů, křížovek nebo pexesa v závěru každé lekce souhrnný test v podobě * interaktivního kvízu * veškeré poslechové texty z učebnice * krátká videa odpovídající tématu i náročnosti lekce další fotografie z oblasti reálií * mezipředmětové vztahy (odkazy do učebnic dalších předmětů) * zajímavé odkazy na web * ozvučený slovníček po lekcích

Specifikace

ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění