IUČ Český jazyk 9 - nová generace - neomezená školní multilicence Flexibooks

IUČ Český jazyk 9 - nová generace - neomezená školní multilicence Flexibooks
Kód: 131-910
Nakladatelství: FRAUS MEDIA
Kategorie: ČESKÝ JAZYK
Vaše cena:7.990,00 Kč
6.603,31 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

Popis

Interaktivní učebnice, tzv. i-učebnice, vycházejí z učebnic tištěných a obohacují je o multimediální materiály – audionahrávky, videa, obrázky, mezipředmětové odkazy, internetové odkazy, přidané dokumenty a interaktivní cvičení v podobě kvízů, testů, křížovek a dalších Nová generace učebnic českého jazyka je aktualizovanou řadou úspěšných učebnic Nakladatelství Fraus. Učebnice věnují více prostoru opakování a procvičování, obsahují moderní texty orientované na rozvíjení komunikační kompetence žáků. V učebnici pro 9. ročník jsme obměnili pravopisná cvičení. Přidali jsme textová a korpusová cvičení a rozšířili oddíl Stavba slova. Oddíl Tvarosloví jsme obohatili o přehled typů sloves podle významu a funkce. Úpravou prošla také část Komunikace a sloh, kam jsme mimo jiné přidali ukázky žákovských prací. Učebnice obsahuje oddíly: Opakování učiva z 8. ročníku, Slovní zásoba a význam slova, Nauka o tvoření slov, Tvarosloví, Skladba, Pravopis, Zvuková stránka jazyka, Obecné výklady o jazyce, Komunikace a sloh Výhody oproti původní řadě učebnic: více prostoru pro opakování a procvičování, blok Hledání souvislostí a posílení průřezových témat, zařazení metody kritického myšlení, nová textová cvičení na posílení čtenářské gramotnosti, odstupňování učiva (cvičení pro chytré hlavy), nová grafická podoba, nové odkazy do interaktivní učebnice. Je obsahově shodná s tištěnou učebnicí, nabízí však interaktivitu v podobě přidaných multimédií, která přispívají k lepšímu znázornění a pochopení probírané látky. * audionahrávky kontextově spjaté s probíraným tématem * interaktivní cvičení – kvízy, křížovky, doplňovací cvičení, pexesa, ano-ne testy, přiřazování, třídění jednoduché přehledy problémových i základních jevů, doplněné příklady * videoukázky * názorné ilustrace a fotografie * odkazy na zajímavé webové stránky * mezipředmětové vztahy

Specifikace

ROČNÍK ZŠ 9. ROČNÍK
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění