IUČ Angličtina 8 Way to win - neomezená školní multilicence Flexibooks

IUČ Angličtina 8 Way to win - neomezená školní multilicence Flexibooks
Kód: 131-870
Nakladatelství: FRAUS MEDIA
Kategorie: ANGLIČTINA
Vaše cena:7.990,00 Kč
7.263,64 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

Popis

Interaktivní učebnice, tzv. i-učebnice, vycházejí z učebnic tištěných a obohacují je o multimediální materiály – audionahrávky, videa, obrázky, mezipředmětové odkazy, internetové odkazy, přidané dokumenty a interaktivní cvičení v podobě kvízů, testů, křížovek a dalších Témata: * nová škola, pocity, popis cesty, sport, televize a volný čas, věda a technika, Londýn, kulturní rozdíly, telefonování, Florida, Aljaška, Kalifornie Nové gramatické jevy: * zástupná zájmena, vztažné věty, podmínkové věty, zvratná zájmena, sloveso to be allowed to, tázací dovětky, slovesa se dvěma předměty, předpřítomný čas se since a for, gerundium Řada učebnic, která se řídí požadavky Rámcového vzdělávacího programu a respektují individuální potřeby žáků. Volně navazuje na oblíbené učebnice pro 1. stupeň ZŠ Start with Click New. Tato i-učebnice je obsahově shodná s tištěnou učebnicí, nabízí navíc interaktivitu v podobě přidaných multimédií, která přispívají k lepšímu znázornění a pochopení probírané látky: * interaktivní cvičení ve formě doplňování textů, přetahování, kvízů, křížovek nebo pexasa v závěru každé lekce souhrnný text v podobě interaktivního kvízu * veškeré poslechové texty v učebnici včetně jejich přepisů * krátká videa odpovídající tématu a náročnosti lekce * další fotografike související s tématy a reáliemi * mezipředmětové vztahy (odkazy do učebnic dalších předmětů) * zajímavé odkazy na web * ozvučený slovníček po lekcích

Specifikace

ROČNÍK ZŠ 8. ROČNÍK
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění