Fyzika 9.ročník ZŠ - E-KNIHA pro ZŠ a víceletá gymnázia

Kód: 981-1309E
Produktové číslo: 9788071964537
Nakladatelství: PROMETHEUS
Autor: Martin Macháček
Kategorie: FYZIKA
Vaše cena:100,00 Kč
82,64 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

Popis

Počet stran: 160 Vydání: 1. elektronické knihy Vydání: 2. tištěné knihy 1. vydání E-KNIHY odpovídá 2. vydání tištěné knihy Učebnice v souladu s novým školským zákonem i s RVP učí žáky tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, aby dobře porozuměli přírodním zákonitostem a aby viděli, kde všude se tyto zákonitosti projevují. Obsahuje dvě úrovně výkladu. Základní úroveň obsahuje učivo požadované RVP v hloubce přiměřené průměrným žákům. Rozšiřující úroveň je vhodná pro kvartu víceletých gymnázií a pro třídy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů. Učivo je vykládáno na příkladech a jevech běžného denního života v přírodě, technice, sportu apod. 1. ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE Pokus s cívkou a magnetem. Pokus se dvěma cívkami. Elektromagnetická indukce. Nejjednodušší generátor. Střídavý proud. Alternátor a dynamo DOKUMENT: Jak pracuje tepelná elektrárna CVIČENÍ: 2. TRANSFORMÁTOR Jiskry na induktoru. Co je to transformátor. Transformátor mění napětí. Příklady. Transformátor mění také proud. Příklady. Kde je transformátor nejdůležitější DOKUMENT: Jak se energie dostává z elektrárny ke spotřebiči CVIČENÍ: NÁMĚT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Tavení v indukční peci CHCI VĚDĚT VÍC: Proč Edison vymyslel elektrické křeslo. Počítáme ztráty. Jaké napětí je v zásuvce 3. ELEKTŘINA V DOMĚ Země je také vodič. Napětí proti zemi. Co způsobuje proud v lidském těle. Jaký dotek je nebezpečný. Jaké napětí je nebezpečné. Ochrana před nebezpečným napětím. Která část obvodu se zahřívá nejvíc. Kdy a kde se může vedení zahřívat. Jak se chráníme před velkými proudy. Jak se rozvádí elektrický proud v bytě. Jak chráníme vinutí elektromotoru. Rizika, kterým se můžeme vyhnout. Světla zhasla NÁMĚT NA LABORATORNÍ PRÁCI. Měříme odpor lidského těla CVIČENÍ DOKUMENT: Proč je v noci elektrická energie levnější CHCI VĚDĚT VÍC: Jak se časy mění. Co je to trojfázový proud. Jak se vyrábí trojfázový proud. K čemu používáme trojfázový proud CVIČENÍ 4. CO JSME SE NAUČILI O ELEKTROMAGNETICKÉ INDUKCI Generátor na jízdním kole. Zapalovací cívka. Jak pracuje „motorový jistič“ NOVÁ SLOVA. NOVÁ JMÉNA 5. KMITÁNÍ Jak kmitá závaží na pružině. Co je to frekvence. Jiné kmitavé pohyby. Frekvence zvuku. Elektrické kmity. Telefon DOKUMENT: Od fonografu k CD NÁMĚT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Na čem závisí frekvence kyvadla CVIČENÍ CHCI VĚDĚT VÍC: Hudební intervaly. Perioda CVIČENÍ 6. VLNĚNÍ Vlny na vodě a ve třídě. Proč slyšíme. Jak rychle se šíří zvuk. Zvuk v kapalinách a v pevných látkách. Jak se zvuk odráží CVIČENÍ CHCI VĚDĚT VÍC: Rychlost, frekvence a vlnová délka. Jak se zvuk ohýbá okolo překážek DOKUMENT: Jak poznáváme nitro Země 7. HLASITOST Kolik energie nesou vlny na vodě. Kolik energie nesou zvukové vlny. Hlasitost. Proč daleké zvuky slyšíme slabě. Jak se zvuk pohlcuje. Jak slyšíme. Co je to hluk. Co způsobují hlasité zvuky. Jak se chráníme před hlukem CVIČENÍ 8. CO JSME SE NAUČILI O ZVUKU Osciloskop. Rezonance. Infrazvuk. Ultrazvuk. Jak látky pohlcují zvuk. Zvuky v živé přírodě. Divadelní a koncertní sál. Lidské hlasivky. Proč člověk neslyší. Jak se mluví rukama NOVÁ SLOVA 9. ATOMOVÉ JÁDRO Atom a jeho jádro. Síla, která drží jádro pohromadě. Od jader k atomům. Jak označujeme jádra. Co jsou to izotopy. Jaderné reakce. Radioaktivita. Radioaktivní záření a živá hmota. Jak se chráníme před škodlivým zářením. Štěpení jádra. Spojování jader. Jaderné zbraně DOKUMENT: Jak pracuje jaderná elektrárna CVIČENÍ CHCI VĚDĚT VÍC: Co je to „ozonová díra“ NOVÁ SLOVA 10. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Naše místo ve vesmíru. Co vidíme na obloze. Jaro, léto, podzim a zima. Co jsou obratníky a co polární kruhy. Umělé družice Země. K čemu slouží umělé družice. Jak to vypadá na Měsíci CO VÁS ZAJÍMÁ: Život v kosmické lodi CVIČENÍ 11. PLANETY, HVĚZDY, GALAXIE Slunce. Sluneční soustava. Planety. Co víme o planetách. „Kosmické smetí“. Hvězdy. Galaxie. Jak vznikl vesmír. Dějiny Slunce a Země CVIČENÍ NÁMĚT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Skleníkový jev NÁMĚTY NA SAMOSTATNÉ POZOROVÁNÍ: Pozorování hvězd a planet. Pozorování Měsíce. Pozorování Slunce CHCI VĚDĚT VÍC: Je i jinde ve vesmíru život? Je život na jiné planetě sluneční soustavy? Jsou ve vesmíru i jiné vyspělé civilizace? Navštívili nás mimozemšťané? NOVÁ SLOVA. NOVÁ JMÉNA DOKUMENT: Vyznáte se na hvězdné obloze? 12. ENERGIE Různé druhy energie. Přeměny energie. Odkud berou energii lidé a zvířata. Odkud berou energii rostliny. Cesty energie v živé přírodě. Dřevo, uhlí, ropa, plyn. Energie větru. Energie vody. Energie slunečního záření. Energie, která nepochází ze Slunce. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Všeho moc škodí CO VÁS ZAJÍMÁ: Mohou auta jezdit na ananasový pohon? CO VÁS ZAJÍMÁ: Obraz, který nemluví pravdu CVIČENÍ CHCI VĚDĚT VÍC: Proč člověk nevydrží dlouho bez jídla? 13. POLOVODIČE Kdy vypnout čerpadlo? Tranzistor zesiluje hlas. Co jsou to polovodiče. „Nečisté“ polovodiče. Přechod P–N. Jak usměrnit střídavý proud NÁMĚT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Kolikrát zesiluje tranzistor CVIČENÍ CHCI VĚDĚT VÍC: Jak pracuje tranzistor. Tranzistory NPN a PNP. Co je to čip DOKUMENT: Jak se čipy vyrábějí 14. CO JSME SE NAUČILI O LÁTKÁCH Atomové jádro. Čím je radioaktivita užitečná. Atomy a ionty. Co je to plazma. Elektrolyty. Molekuly a krystaly. Látky plynné, kapalné a pevné. Prvky, sloučeniny a směsi. Jak vyrobit zlato NÁMĚT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Poločas přeměny 15. CO JSME SE NAUČILI O POHYBU A SÍLE Zrychlení. Beztížný stav. Podivuhodný stroj. Jak se dostat na Měsíc. Aby konstrukce byla pevná. Proč je trubka pevnější než tyč. Jak se chránit před „houserem“ DOSLOV: Je fyzika dobrá, nebo zlá?

Specifikace

ROČNÍK ZŠ 9. ROČNÍK
Autor Martin Macháček
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění