Fyzika 8.ročník ZŠ - E-KNIHA pro ZŠ a víceletá gymnázia

Kód: 001-1341E
Produktové číslo: 9788071964520
Nakladatelství: PROMETHEUS
Autor: M. Macháček
Kategorie: FYZIKA
Vaše cena:100,00 Kč
82,64 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

Popis

Počet stran: 160 Vydání: 1. elektronické knihy Vydání: 2. tištěné knihy 1. vydání E-KNIHY vychází z 2. vydání tištěné knihy Učebnice v souladu s novým školským zákonem i s RVP učí žáky tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, aby dobře porozuměli přírodním zákonitostem a aby viděli, kde všude se tyto zákonitosti projevují. Obsahuje dvě úrovně výkladu. Základní úroveň obsahuje učivo požadované RVP v hloubce přiměřené průměrným žákům. Rozšiřující úroveň je vhodná pro tercii víceletých gymnázií a pro třídy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů. Učivo je vykládáno na příkladech a jevech běžného denního života v přírodě, technice, sportu apod. V závěru učebnice je uveden přehled kompetencí, k jejichž utváření a rozvíjení používání této učebnice přispívá a očekávané výstupy, kterých mohou žáci ve výuce fyziky pomocí této učebnice dosáhnout. 1. PRÁCE A VÝKON Jak vypočítáme práci. Příklady. Kdo udělal víc práce? Kdy nekonáme žádnou práci. Proč se unavíme, když neseme náklad. Jak vypočítáme výkon. CVIČENÍ NÁMĚT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Měříme vlastní výkon CHCI VĚDĚT VÍC: Jak vznikla označení pro veličiny a jednotky 2. PRÁCE NA JEDNODUCHÝCH STROJÍCH Kladkostroj ušetří sílu, ale ne práci. Volná kladka. Páka. Práci dokonce ztrácíme! Proč tedy používáme jednoduché stroje? Účinnost. CVIČENÍ 3. POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE Pohybová energie: práce „uložená“ v pohybu. Na čem závisí pohybová energie. Polohová energie: práce „uložená“ v poloze. Na čem závisí polohová energie. Další druhy polohové energie. Proměny energie. Kde ještě se energie přeměňuje. CVIČENÍ 4. CO JSME SE NAUČILI O PRÁCI Jak koňský chomout ovlivnil dějiny. Stěhujeme „plaveckou“. Jak se dá zvětšit výkon i síla CHCI VĚDĚT VÍC: Síly na nakloněné rovině NÁMĚT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Měříme účinnost jednoduchého stroje NOVÁ SLOVA 5. VNITŘNÍ ENERGIE Vnitřní energie. Jak se tělesa zahřívají při tření a při srážkách. Jouleův pokus. CVIČENÍ CHCI VĚDĚT VÍC: Meteority a kosmické katastrofy. Nejnižší možná teplota 6. MĚŘENÍ TEPLA Jak se může měnit vnitřní energie. Jak měříme teplo. Měrná tepelná kapacita. Teplo a teplota. CVIČENÍ NÁMĚT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Určení měrné tepelné kapacity železa NÁMĚT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Měření účinnosti elektrického vařiče 7. ZÁKON ZACHOVÁNÍ ENERGIE Tři druhy vnitřní energie. Elektrická energie. Energie záření. Přeměny energie. Zákon zachování energie. Příklady. CVIČENÍ 8. VEDENÍ TEPLA Tři způsoby šíření tepla. Jak se teplo šíří vedením. Tepelné vodiče a tepelné izolanty. Jak vedou teplo kapaliny a plyny. Pokusy s vedením tepla. CVIČENÍ 9. ŠÍŘENÍ TEPLA PROUDĚNÍM A ZÁŘENÍM Jak se teplo šíří prouděním. Proudění vzduchu. Jak se teplo šíří zářením. „Z toho čiší chlad“. Černá a bílá. Proč je za jasné noci zima. CVIČENÍ 10. HOSPODAŘENÍ S TEPLEM Užitečné šíření tepla. Proč se oblékáme. Jak bráníme šíření tepla. Proč malá tělesa vychladnou rychleji než velká. CVIČENÍ NÁMĚT NA SAMOSTATNOU PRÁCI: Kolik energie spotřebujete? DOKUMENT: Jak se projektuje ústřední topení 11. ZMĚNY SKUPENSTVÍ Co jsme se naučili o stavbě látek. Tání a tuhnutí. Skupenské teplo tání. Vypařování. Kapalnění. Var. Sublimace. Kapalina obyčejná, a přece zvláštní. CVIČENÍ CHCI VĚDĚT VÍC: Vlhkost vzduchu 12. CO JSME SE NAUČILI O ENERGII Příkon. Jak zvířata hospodaří s energií. Skupenské teplo varu. Měrné skupenské teplo NOVÁ SLOVA 13. FYZIKA ZEMSKÉ ATMOSFÉRY Proč je na horách chladno. Tlaková výše. Tlaková níže. Proč je v Kongu prales a na Sahaře poušť. Meteorologické mapy. Studená a teplá fronta. Jak vzniká rosa a jinovatka. Pasáty a monzuny. CVIČENÍ CHCI VĚDĚT VÍC: Jak proudí vzduch okolo tlakové výše a tlakové níže. Co ještě poznáme z meteorologické mapy. Hurikány. CVIČENÍ 14. FYZIKA V KUCHYNI Než začneme vařit: chladničky a mrazničky. Vaření: kdy musíme míchat. Pečení: voda hlídá teplotu. Papinův hrnec. Zavařujeme. Grilování a mikrovlnná trouba. CVIČENÍ 15. TEPELNÉ MOTORY Přeměna tepla v práci. Parní stroj. Parní turbina. Spalovací motory. Dieselův (vznětový) motor. Dvoudobý motor. Proudový a raketový motor. CVIČENÍ DOKUMENT: Jak firma Boulton & Watt prodávala výkon CHCI VĚDĚT VÍC: Proč auto potřebuje chladič. Tepelné čerpadlo 16. ATOMY A IONTY Co jsme se naučili o elektrickém náboji a o částicích. Z čeho se skládá atom. Čím se liší různé atomy. Proč na atomy a molekuly nepůsobí elektrická síla. Kladné a záporné ionty. Kdy ještě vznikají ionty. CVIČENÍ DOKUMENT: Jak se odstraňuje popílek z kouře elektráren DOKUMENT: Jak pracuje kopírka a laserová tiskárna CHCI VĚDĚT VÍC: Proč papírky přiskočí k hřebenu. Co způsobuje elektrické pole ve vodičích. Kondenzátor 17. ELEKTRICKÝ PROUD Elektrický náboj. Elektrický proud. Směr proudu. Jak měříme elektrický proud. Náboj proudí jako voda. Proud v jednoduchém obvodu. Proud v rozvětveném obvodu. Kdy se rozsvítí žárovka? CVIČENÍ 18. NAPĚTÍ A ODPOR Co „tlačí“ elektrony obvodem. Jednotky napětí. Jak měříme napětí. Elektrický odpor. Na čem závisí elektrický odpor. Kdy je odpor užitečný a kdy škodlivý. Ohmův zákon: jak závisí proud na napětí. Jak závisí proud na odporu. Jak vypočítáme proud. Jak vypočítáme napětí. Jak vypočítáme odpor. CVIČENÍ NÁMĚT NA LABORATORNÍ PRÁCI: O největší odpor CHCI VĚDĚT VÍC: Měrný elektrický odpor. CVIČENÍ 19. ZA SEBOU A VEDLE SEBE Zapojení za sebou (sériové). Zapojení vedle sebe (paralelní). Které zapojení zvolíme? Jaký je odpor rezistorů zapojených do série (za sebou). Jaký je odpor rezistorů zapojených paralelně (vedle sebe). Ještě jednou o zapojení ampérmetru a voltmetru. Zapojujeme zdroje: do série nebo paralelně. „Měkké“ a „tvrdé“ zdroje napětí. CVIČENÍ CHCI VĚDĚT VÍC: Jak se vypočítá výsledný odpor rezistorů zapojených paralelně. CVIČENÍ 20. ELEKTRICKÁ ENERGIE Elektrický proud ohřívá vodič. Proč elektrický proud koná práci. Výkon a příkon. Jak závisí výkon na napětí a proudu. Příklady. Elektrická energie a jak ji měříme. CVIČENÍ CHCI VĚDĚT VÍC: Jak vypočítáme příkon, když známe napětí a odpor. Jak vypočítáme příkon, když známe proud a odpor. CVIČENÍ 21. VEDENÍ PROUDU V KAPALINÁCH A PLYNECH Galvanické články. Jak používáme články a baterie. Proč některé kapaliny vedou a jiné ne. Jak prochází elektrický proud plynem. Jiskra. CVIČENÍ CHCI VĚDĚT VÍC: Jak vzniká napětí v galvanickém článku. Plazma 22. ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS Magnetické účinky elektrického proudu. Jak pracuje ampérmetr a voltmetr. Jak pracuje elektromotor. CVIČENÍ CHCI VĚDĚT VÍC: Jak je určena jednotka proudu ampér 23. CO JSME SE NAUČILI O ELEKTŘINĚ Co je „kapacita akumulátoru“. Jak pracuje reproduktor. Jak pracuje televizní obrazovka NOVÁ SLOVA

Specifikace

ROČNÍK ZŠ 8. ROČNÍK
Autor M. Macháček
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění