Fyzika 7.ročník ZŠ - E-KNIHA pro ZŠ a víceletá gymnázia

Kód: 001-1340E
Produktové číslo: 9788071964513
Nakladatelství: PROMETHEUS
Autor: M. Macháček
Kategorie: FYZIKA
Vaše cena:100,00 Kč
82,64 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

Popis

Počet stran: 160 Vydání: 1. elektronické knihy Vydání: 2. tištěné knihy 1. vydání E-KNIHY vychází z 2. vydání tištěné knihy Učebnice v souladu s novým školským zákonem i s RVP učí žáky tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, aby dobře porozuměli přírodním zákonitostem a aby viděli, kde všude se tyto zákonitosti projevují. Obsahuje dvě úrovně výkladu. Základní úroveň obsahuje učivo požadované RVP v hloubce přiměřené průměrným žákům. Rozšiřující úroveň je vhodná pro sekundu víceletých gymnázií a pro třídy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů. Učivo je vykládáno na příkladech a jevech běžného denního života v přírodě, technice, sportu apod. V učebnici je uveden přehled kompetencí, k jejichž utváření a rozvíjení používání této učebnice přispívá a očekávané výstupy, kterých mohou žáci ve výuce fyziky pomocí této učebnice dosáhnout. 1. ROVNOMĚRNÝ POHYB Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb. Jak vypočítáme dráhu rovnoměrného pohybu. Jak označujeme dráhu, rychlost a čas. Co je to vzorec a jak do něj dosazujeme. Jednotky rychlosti. Jak vypočítáme rychlost rovnoměrného pohybu. Jak převádíme jednotky rychlosti. CVIČENÍ 2. NEROVNOMĚRNÝ POHYB Tabulka dráhy. Graf dráhy. Jízdní řád a grafikon. Co poznáme z grafu dráhy. Průměrná rychlost. Rychlost vzhledem k čemu? CVIČENÍ CHCI VĚDĚT VÍC: Jak se skládají rychlosti 3. CO JSME SE NAUČILI O POHYBU Jsou i jiné „rychlosti“. CVIČENÍ. Družice, která „visí“. Nebezpečná rychlost 30 km/h. CVIČENÍ NOVÁ SLOVA 4. SÍLA Síly se mohou lišit velikostí a směrem. Na co síla působí. Jak síly znázorňujeme. Kdy jsou dvě síly v rovnováze. CVIČENÍ 5. GRAVITAČNÍ SÍLA Všechna tělesa se navzájem přitahují. Jaké vlastnosti má gravitační síla. Jak velkou silou přitahuje Země. Několik příkladů. Gravitační síla není všude stejná. CVIČENÍ 6. SKLÁDÁNÍ SIL Jak se skládají dvě síly, které mají stejný směr. Jak se skládají dvě síly, které mají opačný směr. CVIČENÍ CHCI VĚDĚT VÍC: Jak se skládají dvě síly, které mají různé směry. Hledáme výslednici. Jak rozkládáme sílu DOKUMENT: Jaké síly působí ve stavbách CO VÁS ZAJÍMÁ: Jak plují plachetnice proti větru NÁMĚT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Co je v „černé skříňce“ CHCI VĚDĚT VÍC: Nakloněná rovina. Nakloněná rovina šetří sílu. Serpentina, šroub a klín. CVIČENÍ 7. TŘENÍ Třecí síla. Jeden z největších vynálezů. Kdy nám tření pomáhá. Kdy nám tření škodí. Jak tření zmenšujeme a jak ho zvětšujeme. CVIČENÍ NÁMĚT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Jak velká je třecí síla 8. TLAK Deformace. Tlak. Jednotky tlaku. Příklady. Jak vypočítáme tlakovou sílu. Kdy chceme tlak zvětšit a kdy zmenšit. CVIČENÍ CHCI VĚDĚT VÍC: Jak stůl „pozná“, jakou silou má tlačit? Jak Cavendish měřil gravitační sílu 9. ZÁKON SETRVAČNOSTI A ZÁKON SÍLY Setrvačnost. Proč se tělesa na Zemi zastavují. Jak lidé poznávají přírodu. Jak se pohybuje těleso, na které nepůsobí žádná síla. Co způsobí síla ve směru pohybu. V čem se hodně lidí mýlí. Co způsobí síla, která působí proti směru pohybu. Co způsobí síla kolmá na směr pohybu. Těžká tělesa mají větší setrvačnost. Druhý Newtonův zákon: zákon síly. CVIČENÍ 10. ZÁKON AKCE A REAKCE Třetí Newtonův zákon. Třetí Newtonův zákon a rovnováha sil. Srážka! Která síla působí na auto. Raketový pohon. CVIČENÍ CHCI VĚDĚT VÍC: Odstředivá síla. CVIČENÍ CO VÁS ZAJÍMÁ: Člověk brzdí Zemi. Země jako kolotoč 11. PÁKA Jak nazýváme části páky. Rovnoramenná páka. Nerovnoramenná páka. Zákon rovnováhy na páce. Moment síly. Pokusy s momentem síly. K čemu je dobrá páka. Pevná kladka. CVIČENÍ CHCI VĚDĚT VÍC: Volná kladka. Kladkostroj. Kolo na hřídeli. Příklady. Jednoduché stroje. CVIČENÍ 12. TĚŽIŠTĚ A STABILITA Co je to těžiště. Jak najdeme těžiště. Pokusy s těžištěm. Stabilita. CVIČENÍ 13. CO JSME SE NAUČILI O SILÁCH Platí zákon setrvačnosti i v Austrálii? Skok vysoký. CVIČENÍ CHCI VĚDĚT VÍC: Jak vznikla jednotka síly newton NOVÁ SLOVA 14. HUSTOTA Jednotky hustoty. Jaká je hustota vody a jak převádíme jednotky hustoty. Tabulky hustoty. Jak vypočítáme hmotnost. CVIČENÍ NÁMĚT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Jaká je hustota plastelíny CHCI VĚDĚT VÍC: Hustota plynů není vždycky stejná. Jak vypočítáme objem tělesa. Průměrná hustota. CVIČENÍ 15. HYDROSTATICKÝ TLAK Kterým směrem tlačí kapaliny a plyny. Tlak, který způsobuje gravitační síla. Jak závisí hydrostatický tlak na hloubce. CVIČENÍ DOKUMENT: Proč vznikají křečové žíly. Jak pracuje potápěčský přístroj CHCI VĚDĚT VÍC: Jak velký je hydrostatický tlak. CVIČENÍ 16. SPOJENÉ NÁDOBY Spojené nádoby. Kde se setkáme se spojenými nádobami. CVIČENÍ DOKUMENT: Jak pracují vodárny 17. ATMOSFÉRICKÝ TLAK Kolik vzduchu unesete? Pokusy s atmosférickým tlakem. Podtlak a přetlak. Kde využíváme atmosférický tlak. Jak velký je atmosférický tlak. Jak měříme atmosférický tlak. Proč je na horách „řidší vzduch“. Jak měříme přetlak. Proč a jak se měří krevní tlak. CVIČENÍ 18. ARCHIMEDŮV ZÁKON Vztlaková síla. Jak velká je vztlaková síla. Archimedův zákon. Co plave a co klesne ke dnu. Hustoměr. Jak zachránit tonoucího. Také vzduch nás nadlehčuje. CVIČENÍ NÁMĚT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Poklad na jezeře 19. PASCALŮV ZÁKON Pascalův zákon. Hydraulická a pneumatická zařízení. Hydraulický lis. CVIČENÍ 20. CO JSME SE NAUČILI O KAPALINÁCH A PLYNECH Proč jsou při rýmě zalehlé uši. Libely, které ukazují špatně. Voda teče pod zemí. Jak se ohřívá voda v hrnci. Ve vodě není život tak těžký. Co nadlehčuje rybu, ponorku, velrybu a batyskaf NOVÁ SLOVA. NOVÁ JMÉNA 21. ŠÍŘENÍ SVĚTLA Bílé a černé. Jak vidíme barvy. Jak se světlo šíří v různých prostředích. Jakou rychlostí se šíří světlo. Světlo jako pravítko. Nejjednodušší fotoaparát. CVIČENÍ CHCI VĚDĚT VÍC: Infračervené záření. Ultrafialové záření 22. STÍN Stín a polostín. Měsíční fáze. Zatmění Měsíce. Zatmění Slunce. CVIČENÍ 23. ODRAZ SVĚTLA Jak se světlo odráží od zrcadla. Jaké vlastnosti má zrcadlový odraz. Zákon odrazu. Jak odráží kout. Duté zrcadlo. Reflektor. CVIČENÍ CHCI VĚDĚT VÍC: Jak zobrazuje duté zrcadlo. Vypuklé zrcadlo. CVIČENÍ 24. LOM SVĚTLA Pokusy s lomem světla. Spojky. Rozptylky. Kolik dioptrií? Jak zobrazuje spojka. Jak vzniká duha. CVIČENÍ CHCI VĚDĚT VÍC: Fata morgana. Závod paprsků 25. OPTICKÉ PŘÍSTROJE Jak pracuje fotoaparát. Jak se tvoří fotografie. Lidské oko. Prostorové vidění. Proč nosíme brýle. Abychom dobře viděli. Příjemné osvětlení. CVIČENÍ CHCI VĚDĚT VÍC: Co je to zorný úhel. Lupa. Mikroskop. Dalekohled. Zrcadlový dalekohled. Promítací přístroj 26. CO JSME SE NAUČILI O SVĚTLE Černé divadlo. Optické klamy. Co je to teleobjektiv a „zoom“. Jak vidí různí živočichové NOVÁ SLOVA

Specifikace

ROČNÍK ZŠ 7. ROČNÍK
Autor M. Macháček
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění