Fyzika 6.ročník ZŠ - E-KNIHA pro ZŠ a víceletá gymnázia

Kód: 001-1332E
Produktové číslo: 9788071964506
Nakladatelství: PROMETHEUS
Autor: M. Macháček
Kategorie: FYZIKA
Vaše cena:100,00 Kč
82,64 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

Popis

Počet stran: 160 Vydání: 1. elektronické knihy Vydání: 3. tištěné knihy 1. vydání E-KNIHY vychází z 3. vydání tištěné knihy Učebnice v souladu s novým školským zákonem i s RVP učí žáky tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, aby dobře porozuměli přírodním zákonitostem a aby viděli, kde všude se tyto zákonitosti projevují. Obsahuje dvě úrovně výkladu. Základní úroveň obsahuje učivo požadované RVP v hloubce přiměřené průměrným žákům. Rozšiřující úroveň je vhodná pro primu víceletých gymnázií a pro třídy s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů. Učivo je vykládáno na příkladech a jevech běžného denního života v přírodě, technice, sportu apod. V závěru učebnice je uveden přehled kompetencí, k jejichž utváření a rozvíjení používání této učebnice přispívá a očekávané výstupy, kterých mohou žáci ve výuce fyziky pomocí této učebnice dosáhnout. 1. FYZIKA A NÁŠ ŽIVOT Jak žili lidé doma. Práce. Doprava a obchod. Zábava a informace. Proč je to dnes jiné. Co zkoumá fyzika. CVIČENÍ 2. FYZIKÁLNÍ POKUSY Jak se zvětšuje síla. Jak se promítají obrazy. Proč se zahřál kovový kroužek? Jak se dělají blesky. Voda vařená v papíru. Potápěč ze zkumavky. Udržíte vodu v sítu? Třaskavý plyn. Jak vzniká elektrický proud. Jak se odráží zvuk. Co se děje s látkami při zahřátí. Fyzika a lidské tělo. Fyzika a světové rekordy 3. VLASTNOSTI LÁTEK Pevné látky. Kapaliny. Jaké vlastnosti mohou mít kapaliny. Plyny. Čím se liší kapaliny a plyny. Látky mění skupenství. Co je to těleso. Pevná tělíska se sypou. CVIČENÍ 4. MAGNETICKÁ SÍLA Nejjednodušší pokusy s magnety. Kde má magnet póly. Magnetické pole. Jak si látky „pamatují“ zmagnetování. Vyrobte si magnety. CVIČENÍ 5. PÓLY MAGNETU Jak na sebe působí póly magnetů. Magnet ukazuje na sever. Země je také magnet. Magnety se zesilují a zeslabují. Jak si Petr a Pavel dělili magnet. Proč se severní pól nedá oddělit od jižního. Pozor na odmagnetování. CVIČENÍ CO VÁS ZAJÍMÁ: Jak svést „Poutníka“ z cesty 6. ELEKTRICKÁ SÍLA Pokusy s elektrickou silou. Elektrický náboj. Elektrická síla přitahuje i odpuzuje. Náboje jsou různé. Síly mezi náboji. Elektrické pole. Elektrické náboje a magnetické póly. Elektroskop. Elektrický náboj „proudí“. CVIČENÍ 7. GRAVITAČNÍ SÍLA Svislý směr. Kam míří svislý směr. Vodorovný směr. Jak poznáváme vodorovný směr. Působí gravitační silou jen Země? Všechna tělesa se navzájem přitahují. Gravitační pole. CVIČENÍ CHCI VĚDĚT VÍC: Jak Měsíc přitahuje mořskou vodu. Jak Země přitahuje Měsíc 8. CO JSME SE NAUČILI O SILÁCH Ukazuje kompas opravdu k severnímu pólu? Co ukazují indukční čáry NOVÁ SLOVA 9. MĚŘENÍ DÉLKY Čím a jak se měří délka. Jak zapisujeme délky. Jak se tvoří jednotky délky. Nezapomínejte na jednotky! Chyba měření. Proč a jak vznikl metr. Užitečné triky. CVIČENÍ 10. MĚŘENÍ OBJEMU Které jednotky objemu používáme. Jak vypočítáme objem kvádru. Odměrné nádoby. Jak měříme objem kapalin. Jak měříme objem pevných těles. Jak měříme objem sypkých látek. CVIČENÍ 11. MĚŘENÍ HMOTNOSTI Jednotky hmotnosti. Čím se kde váží. Laboratorní váhy. Jak vážíme na laboratorních váhách. Jak vážíme kapaliny. Čemu se říká „čistá hmotnost“. Vesmírný fotbal. CVIČENÍ 12. HUSTOTA Která látka má větší hustotu a která menší. Jaká je hustota železa, dřeva a dalších látek. Jak vypočítáme hustotu. Co je a co není hustota. Co je to veličina. CVIČENÍ 13. MĚŘENÍ ČASU Jednotky času. Jak měříme čas. Jak zapisujeme čas. Sluneční hodiny. Kyvadlové hodiny. Kapesní hodinky a moderní hodinky. CVIČENÍ 14. MĚŘENÍ SÍLY Co je a co není síla. Jaké jsou účinky síly. Jednotka síly. Jak měříme siloměrem. CVIČENÍ NÁMĚT NA LABORATORNÍ PRÁCI: Jak působí síla na pružinu 15. CO JSME SE NAUČILI O MĚŘENÍ Jedna součástka jako druhá. Chcete mít svou vlastní jednotku? Jak staré je toto plátno? NOVÁ SLOVA 16. MĚŘENÍ TEPLOTY Čím měříme teplotu. Jak vznikla Celsiova stupnice. Teploty pod nulou a nad nulou. Jak správně měříme teplotu. Nejste nemocní? CVIČENÍ NÁMĚT NA LABORATORNÍ PRÁCE: Jak se mění teplota vody 17. TEPLOTNÍ ROZTAŽNOST Jak se roztahují pevné látky. Co způsobuje roztažnost. Jak se roztahují kapaliny a plyny. Jak se při zahřátí mění hustota. Roztahují se všechny látky stejně? Pásek ze dvou kovů: bimetal. CVIČENÍ 18. CO JSME SE NAUČILI O TEPLOTĚ Jakou teplotu máte doma? Jaká jednotka teploty se užívá v Americe. Co všechno ovlivňuje teplota. Kde ještě potřebujeme stálou teplotu NOVÁ SLOVA 19. ČÁSTICE Jsou látky z částic? První pokus: Jak tlustá je vrstvička nafty? Druhý pokus: Kam se poděla voda s lihem? Třetí pokus: Proč se pohybují kapičky tuku v mléce? Čtvrtý pokus: Proč se kapaliny promíchají? Co plyne z našich pokusů. Kdy se částice pohybují rychle a kdy pomalu. Jak se kapka vody rozbije na částice. Proč se plyny dají stlačit a kapaliny ne. Jak si můžeme představit plyny a jak kapaliny. CVIČENÍ 20. ČÁSTICE SE PŘITAHUJÍ Pokusy s přitahováním částic. Voda stoupá tenkými trubičkami. CVIČENÍ 21. ATOMY A MOLEKULY Směsi a sloučeniny. Molekuly a atomy. Síly, kterými se drží atomy v molekule, jsou velké. Každý prvek má své atomy. Každá sloučenina má své molekuly. Proč je hodně různých sloučenin. Krystaly. Vyrobte si krystaly. CVIČENÍ 22. CO JSME SE NAUČILI O ČÁSTICÍCH Jak mýdlo myje. Proč se atomy v krystalu řadí pravidelně. Látka, které se nic „nechytá“ NOVÁ SLOVA 23. ELEKTRICKÝ OBVOD Elektrický obvod. Schéma. Kdy prochází obvodem proud. Napětí. Proud. Jak zapojíme několik spotřebičů. CVIČENÍ 24. BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S ELEKTRICKÝMI SPOTŘEBIČI Které kapaliny jsou vodiče proudu? Je lidské tělo vodič? Proč tělo vodí elektrický proud. Jaké napětí je nebezpečné. Jak se chránit před elektrickým proudem. Honem něco udělejte. CVIČENÍ 25. TEPELNÉ SPOTŘEBIČE Elektrický proud ohřívá vodič. Co je zkrat. Jak se chráníme před velkým proudem. CVIČENÍ CHCI VĚDĚT VÍC. Může elektrický proud procházet vakuem? Elektrický proud vyrábíme i třením. Z čeho se skládá atom. CVIČENÍ 26. ELEKTROMAGNET Jak se dělá elektromagnet. Jaké magnetické pole je okolo cívky. Jak působí magnet na vodič. Elektrický zvonek. Jistič. Relé. Nejjednodušší elektromotor. Galvanometr. CVIČENÍ 27. CO JSME SE NAUČILI O ELEKTRICKÉM PROUDU Elektrické zařízení automobilu. Blesk NOVÁ SLOVA 28. VZNIK ZVUKU Jak vzniká zvuk. Čím se liší různé zvuky. Na čem závisí výška tónu. Na čem závisí hlasitost zvuku. CVIČENÍ 29. ŠÍŘENÍ ZVUKU Jak se zvuk šíří vzduchem. Jak se zvuk šíří jinými látkami. Jak můžeme „vodit“ zvuk. Jakou rychlostí se šíří zvuk. CVIČENÍ 30. CO JSME SE NAUČILI O ZVUKU Jak zaznamenáváme zvuk. Co „vidíme“ ušima NOVÁ SLOVA

Specifikace

ROČNÍK ZŠ 6. ROČNÍK
Autor M. Macháček
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění