Chill out 3 (B1-B2) - učebnice s pracovním sešitem + CD MP3

Kód: 144-422
Produktové číslo: 9788073971045
Nakladatelství: KLETT
Autor: C. Tkadlečková, P. Mtzenová, K. Kacerovská
Kategorie: ANGLIČTINA
Vaše cena:499,00 Kč
453,64 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

Popis

Počet stran: 336 Úroveň: C1 - Advanced Zcela nový typ učebnice angličtiny pro maturitní i nematuritní obory, nebo pro výuku angličtiny jako druhého cizího jazyka. Třídílný komplet chill out připraví studenty ke státní maturitě (obsahově bude opovídat úrovni A1 až B1 dle SERR). - Učebnice obsahující integrovaný pracovní sešit a dvě poslechová CD ve formátu MP3 Zcela nový typ učebnice angličtiny pro maturitní i nematuritní obory, nebo pro výuku angličtiny jako druhého cizího jazyka. Třídílný komplet chill out připraví studenty ke státní maturitě (obsahově bude opovídat úrovni A1 až B1 dle SERR). Učebnice chill out reaguje na aktuální potřeby a nároky studentů a učitelů středních odborných ško a učilišť. přístupnou formou nabízí studentům přiměřené množství gramatiky i slovní zásoby věnuje více času procvičování a osvojování základních jazykových dovedností díky důrazu na poslechová a komunkační cvičení se studenti naučí aktivně používat základy anglického jazyka a z výuky si odnesou reálnou schopnost se v angličtině dorozumět je přehledná, srozumitelná a pro mladé lidi graficky i obsahově přitažlivá chill out je soustavná a důsledná: systémově procvičuje všechny základní gramatické jevy upřednostňuje přehledný a postupný výklad nabízí bezpečnou zásobu rozmanitých cvičení pro výuku i domácí přípravu chill out má všechny výhody moderní učebnice: barevný, přitažlivý design a zajímavá témata pro mladé lidi důraz na schopnost samostatně mluvit a porozumět běžné anglické konverzaci mnoho podpůrných materiálů pro učitele Učebnice chill out 1 se skládá z deseti lekcí, plus navíc obsahuje dvě opakovací lekce, které jsou zaměřeny na dovednosti Čtení a poslech s porozuměním, mluvení a psaní. Formáty úloh odpovídají mezinárodním zkouškám. Každý díl v sobě zahrnuje integrovaný pracovní sešit s velkým množstvím cvičení a po každé druhé lekci je zařazen samoevaluační test. Učebnice chill out 1 je vybavena 2 audio CD ve formátu MP3 (pokud nejste vybaveni moderním přehrávečem, můžete si u nás v kanceláři vyžádat 5 audio CD se stejným obsahem). Všechny poslechové texty jsou samozřejmě namluveny rodilými mluvčími. Na CD je vloženo i řešení z PS. Struktura lekce v učebnici: Lekce začíná krátkou konverzací a warm up cvičením, žáci se dozvědí v rámečku „Co budu umět“ lexikální i gramatické cíle dané lekce. Následují čtyři dvoustrany, ve kterých se studenti podrobněji seznamují s novou slovní zásobou a gramatikou, obsahují tematicky laděná cvičení, texty ke čtení, poslechy, výslovnost, pomocná gramatická okénka, odkazy na další materiál na internetu „Check it“, zajímavosti „Věděli jste?“ a rámečky s užitečnými frázemi a slovíčky „Useful words and phrases“. Jednotlivá cvičení procvičují všechny potřebné jazykové dovednosti a jsou přehledně označena piktogramy pro poslech, čtení, psaní, mluvení, práci ve skupinkách i ve dvojicích. Na poslední dvoustraně „Choose your exercise“ učitel může doporučit studentům cvičení dle obtížnosti. Na levé straně jsou jednodušší cvičení a na pravé obtížnější, určená pro rychlejší a zdatnější studenty – většinou je to psaní a práce ve dvojicích. Na poslední straně lekce je v češtině uveden přehledný výklad probrané gramatiky „Grammar“. Pracovní sešit, který je součástí učebnice, klade důraz především na velké množství a pestrost materiálů na procvičování všech jazykových dovedností: poslechu, mluvení, psaní i čtení i materiál pro práci ve dvojicích. Na desítkách cvičení umožňuje získané dovednosti soustavně opakovat a upevňovat. Obsahuje cvičení ke všem probíraným jevům podle posloupnosti v jednotlivé lekci učebnice. Na konci každé lekce je kvíz zaměřený na reálie anglicky mluvících zemí. Poslední v lekci je pak tabulka „Check it. - Už to umím?“, kde si student zaznamená, co a jak se naučil. Metodická příručka pro učitele na CD vychází učitelům maximálně vstříc. Na každé dvojstraně v příručce je přetištěna barevná zmenšenina stránky z učebnice s vyplněnými cvičeními, s transkripcemi textů, dalším komentářem a různými praktickými radami pro učitele. Příručka tak přímo ve zmenšenině učebnice nabízí vyplněná cvičení s řešením, transkripce všech poslechových textů a množství rad a nápadů, jak nejlépe s učebnicí v hodině pracovat. V dalších složkách na CD jsou ke každé lekci další kopírovatelné materiály a křížovky.

Specifikace

ROČNÍK STŘEDNÍ ŠKOLY
Autor C. Tkadlečková, P. Mtzenová, K. Kacerovská
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění