Český jazyk 9.ročník - hybridní učebnice NOVÁ GENERACE

Kód: 130-1900
Produktové číslo: 9788074896941
Nakladatelství: FRAUS
Autor: Krausová Zdeňka, Pašková Martina, Vaňková Jana, Růžička Pavel a kol.
Kategorie: Český jazyk
Vaše cena:189,00 Kč
171,82 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

 

AKČNÍ ZBOŽÍ VE SLEVĚ se nevztahuje na NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

(po přihlášení a zaškrtnutí NP - ANO, zobrazuje se výchozí cena bez slevy)

Popis

Počet stránek: 152

Vazba: šitá brožovaná

Formát: 210 x 297

Při výuce v jedné třídě není vhodné kombinovat učebnice nové generace s učebnicemi původní řady.

Nová generace učebnic českého jazyka je aktualizovanou řadou úspěšných učebnic Nakladatelství Fraus. V učebnici pro 9. ročník jsme obměnili pravopisná cvičení. Přidali jsme textová a korpusová cvičení a rozšířili o

ddíl Stavba slova. Oddíl Tvarosloví jsme obohatili o přehled typů sloves podle významu a funkce. Úpravou prošla také část Komunikace a sloh, kam jsme mimo jiné přidali ukázky žákovských prací.

Výhody oproti původní řadě učebnic:

** více prostoru pro opakování a procvičování (opakování z předchozího ročníku posíleno 2 stranami, za každý tematický celek přidána Souhrnná cvičení)

** blok Hledání souvislostí více orientován do jazyka/ů a literatury, posílena průřezová témata

** nová textová cvičení orientována na práci s textem a porozumění textu, posílení čtenářské gramotnosti

** zařazena metoda kritického myšlení a cvičení podle Standardů ZV

** navrženo odstupňování učiva, přidána cvičení pro chytré hlavy

** doplněna nová pravopisná cvičení a další typy cvičení (zdůvodni, rozhodni, vyhledej...)

** nová grafická podoba (propojení s interaktivní učebnicí, zjednodušení orientačního aparátu)

** přidány odkazy do interaktivní učebnice

Řada učebnic Český jazyk pro základní školu a odpovídající ročníky víceletého gymnázia je tvořena čtyřmi učebnicemi a pracovními sešity. Řada je zpracována podle RVP ZV.

Učebnice navazují na oblíbenou učebnicovou řadu, která vychází od roku 2003. Jsou tematicky uspořádané, oddíl Komunikace a sloh je koncipován jako samostatný.

Učebnice obsahují prvky vnitřní i vnější integrace učiva jednak s ostatními složkami předmětu český jazyk a literatura, jednak i s ostatními předměty. Prvky integrace také posilují vztahy mezi výukou češtiny a jiného cizího jazyka, umožňují zařadit více úkolů s komunikativním zaměřením, umožňují posilovat vytváření klíčových kompetencí především kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů a kompetence k učení.

Učebnice jsou členěny vždy na hlavní text a lištu. Hlavní text obsahuje základní informace, výkladové pasáže i cvičení různých typů včetně problémových a testových úkolů, pravidelně je zařazována práce s textem a úkoly na porozumění textu. Lišta má především motivační charakter nebo jsou úkoly na ní určeny pro samostatnou či individuální práci žáků. Může být využita i jako zdroj dalších úkolů pro žáky gymnaziálních tříd.

Za jednotlivými tematickými celky je zařazován speciální blok nazvaný Hledání souvislostí obsahující prvky vnější integrace, např. jsou zde odkazy do výtvarné výchovy, dějepisu, zeměpisu, biologie, občanské výchovy apod. Blok posiluje hledání a nalézání vztahů, měl by pomoci zapamatovat si poznatky v kontextu, ne je vnímat jako izolované. Tematické zaměření bloku umožňuje rozvíjení zejména kompetencí občanských, sociálních a personálních - tématy jsou mezilidské vztahy, historie, problematika tříděného odpadu, problémy šikany, drogové závislosti apod.

Průřezová témata jsou probírána prostřednictvím zařazovaných textů či úkolů orientovaných na řízený rozhovor či diskusi.

Učebnice jsou vždy doplněny věcným i jmenným rejstříkem, aby si žáci mohli rychle vyhledávat informace, na liště jsou časté odkazy i na vyhledávání údajů či dokladů v jazykových příručkách nebo na internetu. Předpokládá se tak rozvíjení kompetence k učení.

Grafická úprava učebních textů využívá kombinace fotografie a ilustrace. Práce s fotografiemi a ilustracemi je využívána i ve cvičeních, např. při popisu ve slohové složce předmětu nebo v souvislosti s literárními díly. Učebnice je plnobarevná, pracovní sešit je vždy černobílý, s dvoubarevnou vsadkou shrnující učivo daného ročníku.

Specifikace

Váha 0.45 kg
ROČNÍK ZŠ 9. ROČNÍK
Autor Krausová Zdeňka, Pašková Martina, Vaňková Jana, Rů

S tímto zbožím kupují

Přírodopis 9.ročník - Geologie a ekologie - učebnice
Kód: 19-930

Přírodopis 9.ročník - Geologie a ekologie - učebnice

Vaše cena:169,00 Kč
153,64 Kč bez DPH
Čítanka 9. ročník - učebnice
Kód: 19-971

Čítanka 9. ročník - učebnice

Vaše cena:189,00 Kč
171,82 Kč bez DPH
- 15 %
Akce Zlevněno
Matematika 9.ročník ZŠ - 3.díl - Finanční matematika
Kód: 0001-011487

Matematika 9.ročník ZŠ - 3.díl - Finanční matematika

Výchozí cena: 135,00 Kč
Vaše cena:115,00 Kč
104,55 Kč bez DPH
- 15 %
Akce Zlevněno
Matematika 9.ročník ZŠ - 1.díl - Soustavy rovnic, Funkce, Lomené výrazy
Kód: 0001-011485

Matematika 9.ročník ZŠ - 1.díl - Soustavy rovnic,…

Výchozí cena: 138,00 Kč
Vaše cena:117,00 Kč
106,36 Kč bez DPH
- 15 %
Akce Zlevněno
Fyzika 9. ročník ZŠ - učebnice
Kód: 941-1063

Fyzika 9. ročník ZŠ - učebnice

Výchozí cena: 174,00 Kč
Vaše cena:148,00 Kč
134,55 Kč bez DPH
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění