Český jazyk (1) - inkluzivní vzdělávání na 2.stupni ZŠ

Kód: 417-262
Produktové číslo: 9788074962721
Nakladatelství: RAABE
Autor: Jitka Kendíková
Kategorie: ČESKÝ JAZYK
Vaše cena:345,00 Kč
313,64 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

Popis

Počet stran: 84 Formát: A4 Vazba: brožovaná Publikace Český jazyk z ediční řady Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni ZŠ přináší náměty pro výuku českého jazyka pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním a sociálním znevýhodněním. Využijí ji zejména pedagogové na druhém stupni, nicméně inspiraci pro práci v oblasti inkluzivního vzdělávání v ní najdou i asistenti pedagogů a další pedagogičtí pracovníci. ** Kopírovatelné pracovní listy s metodickými pokyny, ** zařazení do RVP, ** časová dotace, v ** výčet klíčových kompetencí. Obsah 1. Úvod 2. Teoretická část 2. 1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami z hlediska práva 2. 2. Definice některých pojmů 2. 3. Děti s odlišným mateřským jazykem 2. 4. Poradenské služby 2. 5. Častá podpůrná opatření 2.5.1. Plán pedagogické podpory 2.5.2. Individuální vzdělávací plán 2.5.3. Asistent pedagoga 2. 6. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v hodinách českého jazyka 2.6.1. Mluvnice (gramatika) 2.6.2. Literatura 2.6.3. Sloh 2. 7. Obecné zásady při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v hodinách českého jazyka 2. 8. Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v hodinách českého jazyka 3. Praktická část 3. 1. Pracovní list: Obrázek snowboardisty 3. 2. Pracovní list: Mnohovýznamová slova — obrázky 3. 3. Pracovní list: Přísloví 3. 4. Pracovní list: Slovotvorba — obrázky 3. 5. Pracovní list: Obrázky — předpony s-, z-, vz- 3. 6. Pracovní list: Slovesa — slovesný rod 3. 7. Pracovní list: Podstatná jména 3. 8. Pracovní list: Podstatná jména — vzory 3. 9. Pracovní list: Slovesa — časování 3. 10. Pracovní list: Komiks 4. FAQ — Často kladené otázky 5. Pár slov na závěr 6. Seznam literatury Příručka Český jazyk z edice Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni ZŠ, kterou máte v ruce, si klade za cíl ukázat vyučujícím českého jazyka možnosti, jak pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v hodinách. Přináší jak teorii, tak praktické ukázky pracovních listů, které by měly být zdrojem inspirace pro učitele, asistenty pedagoga, ale i rodiče. Jak máme přistupovat k hodnocení žáků se speciálními vzdělávací potřebami v hodinách cizího jazyka? Při hodnocení těchto žáků by měl být kladen důraz zejména na průběžné hodnocení jejich snahy a práce v hodině. Žáci by měli mít pocit, že je učitel jen „nezkouší“, ale že je vnímá po celou hodinu, jak pracují. Hodnocení nemusí být a ani nemá být formální, známkované. Žáci by měli dostávat zpětnou vazbu průběžně. Učitel by si měl poznamenávat chyby, které se objeví, a to jak obsahového, tak jazykového charakteru. Jazykové chyby, které nebrání porozumění, může učitel nechat bez opravy, aby nebyla narušena plynulost práce či komunikace. Je vhodné na ně upozornit až ve zpětné vazbě tím, že učitel shrne chyby pro celou třídu (skupinu) a nepenalizuje konkrétního žáka za chybu, ale upozorňuje na možná úskalí. V průběhu hodiny je stále třeba žáky pozitivně motivovat, vyzdvihovat jejich úspěchy (i dílčí) a žáky chválit, aby zažili pocit úspěchu. Existují nějaké postupy, jak lze co nejefektivněji aplikovat nové učivo do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami? Učitel by měl používat různé výukové strategie (navazovat na osvojené znalosti a dovednosti, dbát na kontext s novým učivem, volit různé strategie tak, aby zapojil žáky s různými styly učení, vést žáky ke kritickému myšlení a rozvíjet kreativní přístup k řešení různých problémů). Při všech činnostech musí mít učitel stále na paměti individuální možnosti žáků a jejich zájmy. Učitel by měl používat různé podpůrné strategie pro lepší pochopení obsahu a rozvoj jazyka (např. zvládnutí potřebné slovní zásoby — vytváření obrázkových slovníčků atd.) či postupně zvyšovat náročnost úloh atd. Ve škole máme žáky s LMP zařazené do běžných tříd. Je možné najít metodickou podporu pro tvorbu ŠVP? Metodická podpora je k dispozici a je on-line dostupná na Metodickém portálu RVP.CZ. Skládá se z textových částí — metodických komentářů a z podpory Konzultačního centra NÚV a diskuzního prostředí Metodického portálu RVP.CZ.

Specifikace

ROČNÍK SPECIÁLNÍ ŠKOLY
Autor Jitka Kendíková

S tímto zbožím kupují

Bzučák velký včetně baterie
Kód: 153-020

Bzučák velký včetně baterie

Vaše cena:350,00 Kč
289,26 Kč bez DPH
Matematika pro 8. ročník ZŠ praktické - pracovní sešit
Kód: 1000-123258

Matematika pro 8. ročník ZŠ praktické - pracovní sešit

Vaše cena:75,00 Kč
68,18 Kč bez DPH
Barevná pravidla pro dysortografiky
Kód: 310-03

Barevná pravidla pro dysortografiky

Vaše cena:89,00 Kč
73,55 Kč bez DPH
Matematika 8.ročník ZŠ - 1.díl  - Mocniny a odmocniny, Pythagorova věta, výrazy
Kód: 0001-011481

Matematika 8.ročník ZŠ - 1.díl - Mocniny a…

Vaše cena:124,00 Kč
112,73 Kč bez DPH
Doporučujeme
Český jazyk pro 8. ročník ZŠ - Literatura a komunikace
Kód: 8-2004

Český jazyk pro 8. ročník ZŠ - Literatura a komunikace

Vaše cena:119,00 Kč
108,18 Kč bez DPH
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění