Aventura 2 (A2-B1) - metodická příručka na CD (španělština pro SŠ a JŠ)

Kód: 144-412-3
Produktové číslo: 8595202600179
Nakladatelství: KLETT
Autor: K. Brožová, C.Ferrer Peňaranda
Kategorie: OSTATNÍ JAZYKY
Vaše cena:499,00 Kč
453,64 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

Popis

Metodická příručka k učebnici Aventura je k dispozici jen na CD, 2. díl - Metodická příručka pro učitele obsahuje náměty na realizaci každé učební jednotky, testy k jednotlivým lekcím, transkripci poslechových cvičení, klíč ke cvičením v učebnici a klíč k testům.

Koncepce Aventura zohledňuje požadavky Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, kombinuje moderní přístup k výuce jazyků s přístupem odpovídajícím potřebám a požadavkům českého studenta. Každý díl se skládá z 10 lekcí a odpovídá učivu na jeden školní rok při tříhodinové týdenní dotaci.

Jednotlivé lekce spolu tematicky souvisí a jsou propojeny dobrodružstvím skupiny mladých lidí, kteří v prvním díle cestují po Španělsku, v druhém po Latinské Americe. V lekcích se objevují pomocné rámečky, které ve stručnosti představí nová slovíčka nebo gramatické jevy, a do nichž student za pomoci textu doplňuje hesla či pravidla. Lekci tvoří uzavřené dvojstrany, z nichž každá je koncipována jako nezávislá učební jednotka, což napomáhá motivaci studujících, ale i plánování výuky učitelem. Lekci uzavírá dvojstrana věnovaná reáliím, komiks, shrnující probrané jevy, česko-španělský přehled gramatiky a tematicky seřazená slovní zásoba.

Používané strategie:

- Témata a jazyk odpovídající věkové skupině mladých lidí

- Rovnoměrný rozvoj řečových dovedností

- Reálie jako nedílná a přirozená součást učiva

- Komiks jako poutavá forma prezentace

- Důraz na komunikaci

- Přehledné uspořádání, moderní grafické zpracování

Aventura zahrnuje v jednom svazku učebnici a pracovní sešit (v druhé části knihy). Tvoří ji deset lekcí, dvě opakovací jednotky, shrnující a procvičující probranou látku a testující jazykové dovednosti studenta a jazykové portfolio. Do knihy jsou vložena 2 CD s poslechovými cvičeními, které namluvili rodilí mluvčí. Ke knize je připojen španělsko-český slovníček.

Každá lekce začíná vstupní stranou s informací o cílech dané lekce, následuje dvojstrana s motivačním a komunikativní metodikou, na dalších stranách se nacházejí cvičení a aktivity nejrůznějšího typu (poslechová cvičení, cvičení ve dvojicích a ve skupině, vše doplněné barevnými ilustracemi a fotografiemi).

Dvojstrana věnovaná reáliím El Diario de Anna v prvním dílu a Vocal latinas ve druhém obsahuje souvislý text ve formě deníku nebo reportáže. Texty pojednávají o španělské a latinskoamerické kultuře, geografii i každodenním životě ve Španělsku a Latinské Americe. Závěrečný komiks Cómic para ti shrnuje přirozenou formou gramatiku i slovní zásobu.

Lekci uzavírá Resumen gramatical, kde jsou přehledně shrnuty gramatické jevy dané lekce s komentářem v mateřském jazyce a s příklady pro snadnější pochopení, a Vocabulario y Comunicación, kde je tematicky seřazena aktivní slovní zásoba a nejdůležitější fráze dané lekce.

Pracovní sešit v druhé části knihy obsahuje velké množství úloh pro samostatnou práci studentů, včetně úloh k rozvíjení porozumění mluvenému slovu na CD a ověření této schopnosti. Knihu uzavírá Portfolio – přehled osvojených jazykových dovedností, sloužící k evaluaci dosažené úrovně znalosti jazyka.

Metodická příručka pro učitele obsahuje náměty na realizaci každé učební jednotky, testy k jednotlivým lekcím, transkripci poslechových cvičení, klíč ke cvičením v učebnici a klíč k testům.

Specifikace

Váha 0.058 kg
ROČNÍK STŘEDNÍ ŠKOLY
Autor K. Brožová, C.Ferrer Peňaranda
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění