Anglický jazyk (2) - inkluzivní vzdělávání na 2.stupni ZŠ

Kód: 417-261
Produktové číslo: 9788074962738
Nakladatelství: RAABE
Autor: Petra Lexová, Jitka Tůmová
Kategorie: ANGLIČTINA
Vaše cena:345,00 Kč
313,64 Kč bez DPH

Finální ceny se mohou lišit.

Popis

Počet stran: 73 Formát: A4 Vazba: brožovaná Publikace Anglický jazyk z ediční řady Vzděláváme žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na 2. stupni ZŠ přináší náměty pro výuku anglického jazyka pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním a sociálním znevýhodněním. Využijí ji zejména pedagogové na druhém stupni, nicméně inspiraci pro práci v oblasti inkluzivního vzdělávání v ní najdou i asistenti pedagogů a další pedagogičtí pracovníci. * Publikace obsahuje kopírovatelné pracovní listy včetně metodických pokynů, * zařazení do RVP, * časové dotace, * výčet klíčových kompetencí apod. Obsah 1. Úvod 2. Teoretická část 2. 1. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 2. 1. 1. Lehké mentální postižení (LMP) 2. 2. Žáci se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH) 2. 2. 1. Žáci se SPUCH a výuka cizích jazyků 2. 3. Aktivity pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v hodinách anglického jazyka 2. 4. Doporučení k řečovým dovednostem 2. 5. Očekávané výstupy v RVP a příklady jejich úpravy ve ŠVP 3. Praktická část 3. 1. Poslech s porozuměním 3. 1. 1. Pracovní list: What is Emily making? 3. 1. 2. Pracovní list: Where is…? 3. 1. 3. Pracovní list: Daily programme 3. 1. 4. Pracovní list: Numbers 3. 1. 5. Pracovní list: What are you doing in your free time? 3. 2. Čtení s porozuměním 3. 2. 1. Pracovní list: The Zoo 1 3. 2. 2. Pracovní list: The Zoo 2 3. 2. 3. Pracovní list: What am I? 3. 2. 4. Pracovní list: Read and match 3. 2. 5. Pracovní list: Rules 3. 3. Psaní 3. 3. 1. Pracovní list: The cat 3. 3. 2. Pracovní list: About me 3. 3. 3. Pracovní list: Shopping list 3. 3. 4. Pracovní list: My friend 3. 3. 5. Pracovní list: Party Invitation 3. 4. Mluvení 3. 4. 1. Pracovní list: He/She is from… 3. 4. 2. Pracovní list: The body 3. 4. 3. Pracovní list: Directions 3. 4. 4. Pracovní list: Where are they? 3. 4. 5. Pracovní list: Find a friend who... 4. FAQ — Často kladené otázky 5. Závěr 6. Seznam použité literatury Jak máme přistupovat k hodnocení žáků se speciálními vzdělávací potřebami v hodinách cizího jazyka? Při hodnocení těchto žáků by měl být kladen důraz zejména na průběžné hodnocení jejich snahy a práce v hodině. Žáci by měli mít pocit, že je učitel jen „nezkouší“, ale že je vnímá po celou hodinu, jak pracují. Hodnocení nemusí být a ani nemá být formální, známkované. Žáci by měli dostávat zpětnou vazbu průběžně. Učitel by si měl poznamenávat chyby, které se objeví, a to jak obsahového, tak jazykového charakteru. Jazykové chyby, které nebrání porozumění, může učitel nechat bez opravy, aby nebyla narušena plynulost práce či komunikace. Je vhodné na ně upozornit až ve zpětné vazbě tím, že učitel shrne chyby pro celou třídu (skupinu) a nepenalizuje konkrétního žáka za chybu, ale upozorňuje na možná úskalí. V průběhu hodiny je stále třeba žáky pozitivně motivovat, vyzdvihovat jejich úspěchy (i dílčí) a žáky chválit, aby zažili pocit úspěchu. Existují nějaké postupy, jak lze co nejefektivněji aplikovat nové učivo do výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami? Učitel by měl používat různé výukové strategie (navazovat na osvojené znalosti a dovednosti, dbát na kontext s novým učivem, volit různé strategie tak, aby zapojil žáky s různými styly učení, vést žáky ke kritickému myšlení a rozvíjet kreativní přístup k řešení různých problémů). Při všech činnostech musí mít učitel stále na paměti individuální možnosti žáků a jejich zájmy. Učitel by měl používat různé podpůrné strategie pro lepší pochopení obsahu a rozvoj jazyka (např. zvládnutí potřebné slovní zásoby — vytváření obrázkových slovníčků atd.) či postupně zvyšovat náročnost úloh atd. Ve škole máme žáky s LMP zařazené do běžných tříd. Je možné najít metodickou podporu pro tvorbu ŠVP? Metodická podpora je k dispozici a je on-line dostupná na Metodickém portálu RVP.CZ. Skládá se z textových částí — metodických komentářů a z podpory Konzultačního centra NÚV a diskuzního prostředí Metodického portálu RVP.CZ.

Specifikace

Váha 0.23 kg
ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Autor Petra Lexová, Jitka Tůmová
card_giftcard
Dárkové poukazy

 

store
Široká nabídka

 

schedule
Rychlé dodání

 

attach_money
Náhradní plnění